Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków KRM on-line

20 listopad 2020

Zarząd Kongresu zwołuje na niedzielę 29 listopada 2020 r. w godz. 12:00-15:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH. Zebranie odbędzie się w trybie on-line. 

 

Statut KRM w § 26. pkt 1. nakazuje podanie informacji o zwoływanych walnych zebraniach każdorazowo na stronie internetowej Kongresu. 
Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłacznie nad tymi tematami dla których zostało zwołane. 

Uchwalony porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa/wiceprezesa zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku i zasad prowadzenia obrad, rejestracji i głosowań on-line.

5. Wybory uzupełniające do zarządu:

– wystąpienie w imieniu zarządu referujące temat (tu info o rezygnacjach – musza być pisemne);
– dyskusja;
– przyjęcie uchwały o powiększeniu liczby członków zarządu do 7 – Uchwała nr 1;
– prezentacja nowych kandydatów do zarządu, wyrażanie zgody na kandydowanie – spośród przedstawicieli organizacji członkowskich, także pisemne;
– wybór nowych członków zarządu przez głosowanie tajne;
– przyjęcie uchwały o powołaniu do składu zarządu nowych osób – Uchwała nr 2.

5A. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (KR):

– wystąpienie w imieniu KR referujące temat (tu info o rezygnacjach – muszą być pisemne);
– dyskusja;
– prezentacja nowych kandydatów do KR, spośród przedstawicieli organizacji członkowskich, wyrażanie zgody na kandydowanie – także pisemnie;
– wybór nowych członków KR przez głosowanie tajne;
– przyjęcie uchwały o powołaniu do składu KR nowych osób – Uchwała nr 2A.

6. Zmiany w Statucie KRM [przyjmowane większością 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu]:

– wystąpienie w imieniu zarządu na temat potrzeby zmian w Statucie, zmiany przyjęte we wrześniu 2019, przedstawienie listy obecnie zgłoszonych zmian i rekomendacje zarządu;
– dyskusja nad zmianami w Statucie;
– głosowanie zgłoszonych poprawek do Statutu przyjmowanych większością 2/3 głosów obecnych;
– przyjęcie uchwały o zmianach w Statucie KRM – Uchwała nr 3.

7. Informacja o realizacji projektu PROO1a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30