Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Zwyczajne walne zebranie członków Kongresu Ruchów Miejskich

04 czerwiec 2021

Zarząd Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH zwołał na dzień 25 czerwca 2021 r.  w Lublinie, w przededniu oficjalnego otwarcia VII Kongresu Ruchów Miejskich zwyczajne walne zebranie członków związku. Ponieważ w czerwcu br. mijają dwa lata od wyboru władz Związku, zarządu i komisji rewizyjnej, który miał miejsce w Ostródzie 21 czerwca 2019 r., przy okazji VI Kongresu, nadchodzące walne zebranie będzie w części mieć charakter sprawzdawczo-wyborczy. Członkami ZS KRM są podmioty zbiorowe, miejskie organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, reprezentowane z głosem stanowiącym przez swoich przedstawicieli. 

POWIADOMIENIE
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich w oparciu o § 24.1  Statutu Związku,  zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Członków KRM  na dzień 25 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w Galerii Labirynt w Lublinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad znajdują się w załączeniu do niniejszego Powiadomienia, a  projekt porządku obrad jest poniżej.  

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
w dniu 25 czerwca 2021 r. w Lublinie
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich 

[Przedłożenie pełnomocnictw reprezentantów organizacji członkowskich jako podstawy uczestnictwa w  walnym zebraniu z głosem stanowiącym.] 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez przedstawiciela Zarządu.  
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.  
 3. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.  
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  
 5. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania zarządu II kadencji z działalności KRM za okres 2019-2021:
  – przedstawienie Sprawozdania; 
  – przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej; 
  – dyskusja nad Sprawozdaniem; 
  – głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Zarządu przez Zebranie – Uchwała nr 1. 
 1. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania komisji rewizyjnej II kadencji za okres 2019-2021:
  – przedstawienie Sprawozdania; 
  – dyskusja nad Sprawozdaniem;
  – głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Zebranie –
  Uchwała nr 2. 
 1. Wybory zarządu KRM III kadencji:  
  – podjęcie uchwały o liczebności zarządu – Uchwała nr 3; 
  – zgłaszanie i prezentacja kandydatów/ek; 
  – głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami – wybór zarządu; 
  – podjęcie uchwały o powołaniu zarządu – Uchwała nr 4.  
 1. Wybory komisji rewizyjnej KRM III kadencji:  
  – zgłaszanie i prezentacja kandydatów/ek, w tym reprezentanta członka uprzywilejowanego; 
  – głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami – wybór komisji rewizyjnej; 
  – podjęcie uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej – Uchwała nr 5.  
 1. Głosowanie nad zmianą załącznika do Statutu: Tez Miejskich  
  – Uchwała nr 6.
 1. Głosowanie nad nadaniem tytułów Honorowego Członka KRM -  
  – Uchwała nr 7.
 1. Dyskusja na temat perspektyw i strategii działania KRM,
   z uwzględnieniem kontekstu aktualnej i  prognozowanej sytuacji politycznej w Polsce. Przyjęcie wniosków z dyskusji.  
 1. Sprawy inne, wolne głosy i wnioski.  
 2. Zamknięcie Walnego Zebrania.

[W zakładce "Pobierz" poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zebrania]

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30