Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Wyniki konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej!

15 luty 2022

Ogłaszamy wyniki konkursu o nagrodę KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej!

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano nagrody dwóch kategoriach:

  1. najlepsza praca licencjacka lub inżynierska: Martyna Sydorów, Wykluczenie transportowe w Polsce po 1989 roku na tle ustawodawstwa UE
  2. najlepsza praca magisterska ex aequo:
    - Agata Janik, ZOOPOLIS Miasto Przyjazne Zwierzętom na przykładzie zielonej infrastruktury miasta Zabrze
    - Iga Kalbarczyk, Prototypowanie urbanistyczne jako badawczo-projektowa metoda wprowadzania zmian przestrzennych i społecznych
    - Sara Malicka-Skrzek, MIASTO SPRAWIEDLIWE. Nowoczesna mobilność w kontekście kształtowania miasta

Nagrodami w Konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej KRM  (publikacja elektroniczna). 

Skład Komisji Konkursowej (w kolejności alfabetycznej)

Marta Jaskulska

Prezeska Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Doktor socjologii, zawodowo związana z Katedrą Socjologii Kultury i Komunikowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Projektuje i prowadzi procesy partycypacji publicznej, przede wszystkim w procesach planowania przestrzennego i rewitalizacji. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu socjologii miasta i partycypacji publicznej. Doradczyni Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezeska Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie (PSAL) w Pruszczu Gdańskim.. Członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Paweł Kubicki

Socjolog, doktor habilitowany, profesor UJ. Zainteresowania naukowe: socjologia i antropologia miasta, ruchy społeczne i ruchy miejskie, socjologia etniczności i narodu, tożsamości europejskie.  Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w sekcji Socjologia Miasta; Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne UJ; Rady Wydziału Studiów, Międzynarodowych i Politycznych UJ; Rady Instytutu Studiów Europejskich UJ; Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego; ZespołuEkspertów Samorządowych Fundacji Batorego. Profesor wizytujący/staż badawczy: Uniwersytet w Trewirze Niemcy (2018), Centre for European Studies, Lund University, Szwecja (2017), Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2015), Center for Urban History of East Central Europwe Lwowie, Ukraina (2014-2015), Università degli Studi di Sassari, Włochy (2014), Universitat de Barcelona, Hiszpania (2014), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy Sofia, Bułgaria (2013, 2005), Ruhr-Universität Bochum, Niemcy (2012), Universiteit van Amsterdam Holandia (2012), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt, Węgry, (2006, 2007 2010, 2012), Univerzita Mateja Bela Bańska Bystrzyca, Słowacja (2011), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Rumunia, (2010).

Paulina Legutko-Kobus

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Polityki Lokalnej i Regionalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe (programowanie rozwoju, partycypacja społeczna, rozwój zrównoważony) łączy z praktyką, jako trener prowadzący szkolenia dla JST i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne (szczególnie na poziomie lokalnym). Prowadzi prace z zakresu: planowania strategicznego i programowania rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, smart city, monitorowania procesów rozwoju oraz partycypacji społecznej. Ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, m.in. „CLIMCITIES CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” oraz „MPA 44 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Joanna Rayss

Ekspertka (dr inż. arch. Krajobrazu) w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów.

W latach 2009–2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 r. wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., Sp. k.

Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl).

Jakub Szczepański

Polski architekt (prof. dr hab. inż. arch.), historyk architektury i konserwator zabytków. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, którego jest absolwentem. Od 2016 roku prodziekan ds. nauki na tej uczelni. Zajmuje się historią architektury, konserwacją zabytków, współczesnymi problemami Gdańska i innych miast regionu bałtyckiego. Przez kilkanaście lat był związany z Nadbałtyckim Centrum Kultury, gdzie kierował pracami przy odbudowie kościoła św. Jana. Działa w organizacjach pozarządowych, m.in. w Fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych i w Kongresie Ruchów Miejskich. Twórca Cyfrowego Muzeum Wrzeszcza.

Tomasz Tosza

Politolog o specjalności samorządowej, Zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, odpowiedzialny za wdrażanie Vision ZERO w mieście. Jaworzno w 2020 roku uzyskało nominację Komisji Europejskiej do pierwszej europejskiej nagrody BRD. Blisko stutysięczne miasto dwukrotnie miało w ostatnich latach ponad dwudziestomiesięczne okresy bez wypadków śmiertelnych. Przed przebudową układów drogowych wypadki z ofiarami miały miejsce średnio co miesiąc.

Barbara Zgórska (sekretarz)

Absolwentka (mgr i dr) Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Urbanistka, przez ponad 10 lat związana z PPR DOM sp.z o.o., później starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska, obecnie związana z Politechniką Gdańska. Koordynatorka na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska dla podobszaru Orunia. Wykładowczyni urbanistyki na Politechnice Gdańskiej i Sopockiej Szkole Wyższej, aktywistka miejska, ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30