Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Jak energetyka obywatelska zmienia sposób, w jaki postrzegamy energię i dystrybucję energii

24 czerwiec 2023

Autor: Robert Jeżewski

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęcamy kwestiom zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z konieczności zmiany naszych dotychczasowych sposobów korzystania z energii. W odpowiedzi na te wyzwania rozwija się energetyka obywatelska, która staje się nowym paradygmatem w dziedzinie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Ten rozwój ma potencjał całkowicie zmienić nasze postrzeganie energii i sposobu jej dystrybucji.

 Energetyka obywatelska polega na tym, że społeczności lokalne i jednostki indywidualne angażują się w produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr czy biomasa. To oznacza, że nie jesteśmy już całkowicie zależni od dużych koncernów energetycznych, które często opierają swoje źródła na paliwach kopalnych, powodując negatywne skutki dla środowiska.

Energetyka obywatelska daje nam możliwość przejęcia kontroli nad naszym własnym źródłem energii. Możemy zainstalować panele fotowoltaiczne na dachach naszych domów, postawić małe turbiny wiatrowe na terenach wiejskich czy nawet stworzyć wspólnotowe elektrownie słoneczne. To pozwala nam nie tylko na samodzielne zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych, ale również na współtworzenie lokalnego systemu energetycznego, w którym możemy wymieniać się energią z sąsiadami lub oddawać nadwyżki do sieci.

Jedną z kluczowych cech tego nurtu jest demokratyzacja energii. Oznacza to, że każdy ma możliwość uczestnictwa w produkcji i dystrybucji energii. Nie jest to już domena tylko wielkich przedsiębiorstw, ale staje się dostępne dla każdego obywatela. Dzięki temu energetyka obywatelska nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również promuje uczestnictwo społeczne, wzmacnia lokalne społeczności i buduje więzi międzyludzkie. Ma również wpływ na nasze postrzeganie energii. Tradycyjnie kojarzyliśmy energię jedynie z rachunkami za prąd i działalnością dużych koncernów. Teraz, dzięki energetyce obywatelskiej, energia staje się czymś, czym możemy zarządzać i kontrolować. Zamiast być biernymi odbiorcami, stajemy się aktywnymi uczestnikami systemu energetycznego.

Dzięki energetyce obywatelskiej coraz więcej osób zaczyna dostrzegać potencjał i korzyści wynikające z własnej produkcji energii. Coraz częściej możemy spotkać się z inicjatywami lokalnymi, które organizują kampanie informacyjne, warsztaty i szkolenia dotyczące instalacji paneli słonecznych czy małych elektrowni wiatrowych. Ludzie zdają sobie sprawę, że inwestycja w odnawialne źródła energii nie tylko przynosi korzyści środowiskowe, ale także finansowe. Dzięki obniżeniu kosztów energii, inwestycje w energię obywatelską mogą zwracać się w krótkim czasie i generować oszczędności na przyszłość.

Nowy trend nie ogranicza się jedynie do produkcji energii. Ważnym aspektem jest również dystrybucja energii. W tradycyjnym modelu energetycznym energia jest przesyłana z dużych elektrowni do odbiorców przez sieć elektroenergetyczną, której zarządzanie leży w rękach dużych koncernów. Energetyka obywatelska zakłada bardziej zdecentralizowany model, w którym energię produkowaną przez jednostki obywatelskie można dzielić i przekazywać lokalnie, bez konieczności długich tras przesyłu.

Ten rodzaj dystrybucji energii ma wiele zalet. Po pierwsze, minimalizuje straty energii wynikające z długiego przesyłu. Po drugie, umożliwia lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjału odnawialnych źródeł energii. Po trzecie, stwarza większą niezależność energetyczną dla lokalnych społeczności, które mogą być mniej podatne na zmiany cen energii czy awarie systemu. To zmienia nie tylko sposób, w jaki postrzegamy energię i dystrybucję, ale także nasze role jako konsumentów. Zamiast być bezsilnymi odbiorcami, stajemy się aktywnymi producentami i dystrybutorami energii. Przejście na ten model wymaga jednak odpowiednich regulacji i wsparcia ze strony rządu oraz instytucji finansowych. Konieczne jest tworzenie odpowiednich ram prawnych, które umożliwią łatwiejsze inwestowanie w energię obywatelską, a także zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi i technologii.

Wprowadzenie inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie produkcją i dystrybucją energii, jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania energetyki obywatelskiej. Wykorzystanie technologii cyfrowych i Internetu rzeczy pozwala na lepsze wykorzystanie energii, dostosowanie jej produkcji do popytu oraz minimalizację strat. Inteligentne liczniki, mikrosieci energetyczne i systemy zarządzania energią są już realizowane w niektórych miejscach i stanowią ważny krok w kierunku przyszłościowego systemu energetycznego.

Energetyka obywatelska to nie tylko alternatywa dla tradycyjnego modelu energetycznego, ale również szansa na budowanie bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Poprzez angażowanie się w produkcję energii z odnawialnych źródeł, redukujemy emisję gazów cieplarnianych i negatywny wpływ na klimat. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, są nie tylko nieskończone, ale również nie generują szkodliwych substancji i odpadów. Przejście na nią ma również pozytywny wpływ społeczny. Lokalne społeczności stają się bardziej zjednoczone i samowystarczalne. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe czy panele fotowoltaiczne stymulują lokalną gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i przyciągając inwestycje. Ponadto, często inicjatywy energetyki obywatelskiej prowadzone są przez grupy obywatelskie, które działają na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności.

To także potencjał do zmniejszenia nierówności społecznych. Dzięki możliwości produkcji i dystrybucji energii na własną rękę, osoby z mniejszymi zasobami finansowymi mogą obniżyć swoje rachunki za energię i zwiększyć swoją niezależność energetyczną. To przeciwdziała ubóstwu energetycznemu i daje szansę na dostęp do czystej energii wszystkim obywatelom, niezależnie od ich statusu społecznego czy lokalizacji geograficznej. Warto także zauważyć, że nowy nurt wpływa na naszą świadomość konsumencką. Zaczynamy bardziej doceniać wartość energii i jej wpływ na środowisko. Wybieramy produkty i usługi, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Świadomość ekologiczna staje się powszechniejsza, a konsumenci coraz częściej preferują firmy i dostawców energii, którzy angażują się w energetykę obywatelską i działają z poszanowaniem środowiska.

Nowy trend to również szansa dla lokalnych samorządów i władz publicznych na promowanie rozwoju lokalnego, wzmacnianie lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy. Poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii na terenie swoich społeczności, samorządy mogą nie tylko generować oszczędności energetyczne, ale także przyciągać inwestorów i wspierać przedsiębiorczość związaną z energią obywatelską.

Wiele krajów już dostrzega potencjał energetyki obywatelskiej i podejmuje kroki w celu jej promocji i rozwoju. Wspieranie inicjatyw obywatelskich, tworzenie zachęt finansowych, ułatwianie dostępu do informacji i technologii to tylko niektóre z działań podejmowanych przez rządy i instytucje na całym świecie.

Jednym z kluczowych elementów rozwoju energetyki obywatelskiej jest edukacja i podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści związanych z odnawialnymi źródłami energii. Informowanie obywateli o możliwościach produkcji energii na własne potrzeby, oszczędzaniu energii i redukcji emisji staje się coraz ważniejsze. Poprzez programy edukacyjne, kampanie społeczne i wymianę doświadczeń, możemy zwiększać świadomość społeczną na temat energetyki obywatelskiej i zachęcać do jej rozwoju. Działania te powinny być wspierane przez media, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Wydaje się, że energetyka obywatelska to nie tylko przyszłość, ale także nieunikniona konieczność. W obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów paliw kopalnych, musimy szukać alternatywnych źródeł energii i zmieniać nasze podejście do jej produkcji i dystrybucji. Energetyka obywatelska jest odpowiedzią na te wyzwania, ponieważ umożliwia nam wykorzystanie czystych i odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna.

Ograniczone zasoby paliw kopalnych nie tylko stawiają nas w obliczu ryzyka wyczerpania ich, ale również prowadzą do różnego rodzaju konfliktów i nierówności na arenie międzynarodowej. Zależność od importowanych surowców energetycznych często prowadzi do nierównowagi handlowej i politycznej, a także zwiększa podatność na zmiany cen i destabilizację gospodarki. Dlatego też rozwinięcie energetyki obywatelskiej jest nie tylko kwestią ekologiczną, ale także strategiczną.

Wreszcie – powinniśmy pamiętać, że rozwój energetyki obywatelskiej to proces długoterminowy, który wymaga współpracy i partnerstwa między różnymi interesariuszami. Rządy, lokalne społeczności, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i obywatele powinni współpracować, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania i realizować projekty energetyki obywatelskiej.

Wizja przyszłości, w której energia jest produkowana lokalnie, czysta i dostępna dla wszystkich, staje się coraz bardziej realna dzięki energetyce obywatelskiej. Jest to nie tylko rewolucja w sposobie, w jaki postrzegamy energię i dystrybucję, ale także szansa na poprawę naszej jakości życia, ochronę środowiska i stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Reasumując, rozwój energetyki obywatelskiej przynosi rewolucyjne zmiany w sposobie, w jaki postrzegamy energię i dystrybucję. Stajemy się aktywnymi uczestnikami systemu energetycznego, angażujemy się w produkcję energii z odnawialnych źródeł, dystrybuujemy ją lokalnie i zmieniamy nasze społeczności na bardziej zrównoważone i ekologiczne. Energetyka obywatelska daje nam szansę na budowanie lepszej przyszłości, w której energia jest czysta, dostępna dla wszystkich obywateli i niezależna od wielkich korporacji. To jest kluczowy krok w kierunku realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

Prof. hon. dr inż. dr h.c. Robert Jeżewski, MSEE, MBA, MBT, GDip

 

 

 

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30