Projekt

Zielona rewolucja

Tytuł projektu: Zielona rewolucja – energetyka obywatelska w małych i średnich miastach
Czas realizacji: listopad 2022 – kwiecień 2024
Budżet projektu: 101 808,61 Euro

Celem przedsięwzięcia jest ożywienie i wzmocnienie idei oddolnego organizowania się poprzez animację sześciu społeczności energetycznych w małych i średnich miastach w Polsce i zwiększenie ich wpływu na polityki lokalne.

Wykorzystana zostanie praca metodą organizowania społecznościowego, w ramach której w sześciu wybranych miejscowościach, poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi przygotowany zostanie grunt pod zmiany obejmujące oddolne tworzenie innowacyjnych i przyjaznych środowisku sposobów produkowania energii przez wspólnoty obywateli.

Poprzez zaangażowanie grup mieszkańców w sześciu miastach, Kongres Ruchów Miejskich zamierza wpłynąć na lokalne polityki, w tym na programy i plany danego samorządu, m.in. przez tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych, zielonych spółdzielni i wspólnot energetycznych. Na poziomie samorządu będzie w ten sposób budowany i wzmacniany kapitał społeczny i kultura zaufania w perspektywie długofalowej. Efekty projektu mają być przykładem dla innych podobnych małych i średnich miast i aktywistów miejskich. Zakłada się wprowadzenie procesu kaskadowania.

Wyposażeni w określone kompetencje aktywistki i aktywiści z lokalnych społeczności energetycznych i z lokalnych organizacji pozarządowych, będą multiplikatorami. Zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenia będą przekazywać dalej w swoim środowisku lokalnym/ regionalnym przyczyniając się do rozwoju idei energetyki społecznej, jako metody nie tylko transformacji energetycznej, ale też zapobiegania ubóstwu energetycznemu w mniejszych miejscowościach.

W ramach tej części zostaną zrealizowane trzy główne działania projektowe, tj.:


1. Budowanie świadomości i rekrutacja grup objętych wsparciem w projekcie.
2. Praca metodą organizowania społecznościowego z 6 lokalnymi grupami.
3. Stała kampania promująca energetykę społeczną i działania w projekcie prowadzona równolegle do procesu organizowania społecznościowego.

Ponadto, w ramach projektu zostaną podjęte działania w zakresie rozwoju instytucjonalnego Kongresu Ruchów Miejskich poprzez działania edukacyjne w ramach Miejskiego Uniwersytetu Praktycznego, skierowane do członków KRM.


Miejski Uniwersytet Praktyczny zaprasza

Kongres Ruchów Miejskich serdecznie zaprasza do udziału w programie edukacyjno-rozwojowym pn. MIEJSKI UNIWERSYTET PRAKTYCZNY. MUP realizowany jest w ramach tzw. Rozwoju Instytucjonalnego Kongresu Ruchów Miejskich. Jego realizacja ma być odpowiedzią na potrzeby zarówno organizacji członkowskich, jak i KRM. Działania w ramach Miejskiego Uniwersytetu Praktycznego będą się odbywać w okresie marzec-wrzesień 2023. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

DIAGNOZA

Jak pokazują badania GUS i Stowarzyszenia Klon/Jawor potrzeby ruchów miejskich są tożsame z problemami innych organizacji społecznych. Istnieją także specyficzne dla ruchów miejskich wyzwania i bolączki. Wyzwaniem, z którym od lat borykają się miejscy aktywiści jest brak szerszego przygotowania merytorycznego, zwłaszcza aktywistów z miast małych i średnich, do sprawowania funkcji nie tylko kontrolnych, ale też animujących działania lokalnych samorządów. Problem ma charakter ogólnopolski i systemowy.

Jako KRM – organizacja skupiająca wiele ruchów widzimy potrzebę długofalowego działania zwiększającego szansę na skuteczne działania oraz stanowiących wsparcie dla funkcjonowania progresywnych miejskich organizacji.

ROZWIĄZANIE

Z powyższych powodów opracowano program edukacyjno-rozwojowy dla przedstawicieli/-ek organizacji członkowskich Kongresu Ruchów Miejskich. Program ten, realizowany pod nazwą Miejski Uniwersytet Praktyczny, oferuje łącznie 6 zjazdów (jeden 3-dniowy i pięć 5-dniowych).

Program Miejskiego Uniwersytetu Praktycznego obejmuje:

  1. Blok kompetencji liderskich i komunikacyjnych.
  2. Blok praktycznych wskazówek dla aktywistów miejskich (ABC działalności społecznej, ABC samorządu i wpływu na polityki lokalne, ABC kampanii).

Udział w programie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają treści merytoryczne, materiały, certyfikat, nocleg i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie. Liczba miejsc ograniczona. Można uczestniczyć w całym programie Miejskiego Uniwersytetu Praktycznego, jak też w poszczególnych zjazdach, preferowane są jednak osoby, które zadeklarują udział w całym programie.

UWAGA:

Obecnie nie ma wskazanych konkretnych miejsc odbywania się zjazdów. Rozpatrywane są: Gdańsk, Łódź, Poznań i Wrocław. Wybrane miejsca zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 31 marca 2023 r.

Informacje o wynikach opublikujemy 4 kwietnia 2023 r. na stronie KRM.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/6prMVWkWXfounhGZ8


Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30