Zasady uczestnictwa

ZASADY UCZESTNICTWA W IV KONGRESIE RUCHÓW MIEJSKICH W GORZOWIE WLKP.

1. Do udziału w IV Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie Wlkp. uprawnione są osoby akceptujące 9 Tez Miejskich.

2. Warunkiem udziału w IV KRM jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online do dnia 9 sierpnia 2015r. włącznie; w II etapie rekrutacji – do 31 sierpnia. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona, dlatego w II etapie decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku wyczerpania limitu miejsc, organizatorzy zastrzegają możliwość zakończenia rekrutacji przed terminem).

a) otwarta rekrutacja prowadzona będzie poprzez formularz online. Z powodu ograniczonej liczby miejsc zastrzegamy sobie możliwość rekrutacji uczestników na podstawie informacji o działalności, zawartych w formularzu. Może zostać utworzona lista rezerwowa uczestników.
b) rekrutacja wewnętrzna, która umożliwia wstęp na obrady zamknięte I dnia Kongresu, będzie prowadzona poprzez rekomendacje Zespołu Koordynacyjnego KRM.

Obie rekrutacje dotyczą udziału we wszystkich 3 dniach Kongresu; jednak udział w obradach zamkniętych I dnia Kongresu będzie możliwy tylko dla osób ściśle związanych z KRM. Pozostałych uczestników zapraszamy tego dnia na debatę Kultura Samorządowa 25+ oraz inne planowane wydarzenia – szczegóły wkrótce w zakładce Program

3. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w KRM zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

4. Potwierdzeniem udziału w KRM jest dokonanie wpłaty organizacyjnej w wysokości 60 zł po zakończeniu rekrutacji. Numer konta prześlemy e-mailem.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w KRM po 11 września 2015 r., wpłata organizacyjna nie podlega zwrotowi.

6. Organizatorzy zapewniają:

– zakwaterowanie (standard studencki w Domu Studenta Desant, pokoje 2-3 osobowe)
– lunch i przerwy kawowe
– materiały konferencyjne

7. Wstęp na obrady KRM będzie możliwy tylko po okazaniu identyfikatora wydanego przez Organizatora podczas rejestracji uczestników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie KRM.
9. O zmianach Organizator będzie informował na stronie kongresruchowmiejskich.pl.
10. W przypadku niejasności, sugestii lub pytań z Waszej strony, prosimy o kontakt: kongres.miejski@gmail.com.