WSPÓŁPRACA

Powołaliśmy w 2011 r. Kongres Ruchów Miejskich, by wspólnie pokonywać przeszkody, których nie mogliśmy przezwyciężyć, działając lokalnie w naszych miastach – przeszkody w postaci niedoboru potrzebnych miastom krajowych regulacji prawnych, państwowych polityk, instytucji i procedu

2021: Active Citizens: razem dla ochrony klimatu

Program szkoleniowy połączony z realizacją mini-grantów dla młodych aktywistów i aktywistek klimatycznych.

„Active Citizens: razem dla ochrony klimatu” to część globalnego programu British Council związanego z konferencją klimatyczną COP26, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2021 r. British Council współpracuje z partnerami z Wielkiej Brytanii i z całego świata, aby wspierać osiągnięcia COP26 poprzez tworzenie możliwości współpracy, dialogu i działań dotyczących wspólnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Projekt realizowany ze środków Fundacji British Council.

 

2021: VII Kongres Ruchów Miejskich

VII Kongres Ruchów Miejskich odbył się w Lublinie w dniach 25-27 czerwca 2021 roku pod hasłem „O WOLNE, ZIELONE, SOLIDARNE MIASTO! 10 lat Kongresu Ruchów Miejskich 2011-2021”.

Kongres Ruchów Miejskich to ogólnopolskie forum miejskich aktywistów i działaczy lokalnych z całego kraju. W wielu kwestiach odosobnione działania lokalne są niewystarczające, by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy. Część z nich wymaga rozwiązań systemowych, na poziomie centralnym – stąd potrzeba powołania KRM w celu organizacji współdziałania oddolnych, lokalnych, obywatelskich ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Jest to organizacja społeczna promująca wybrane zmiany legislacyjne, polityczne, instytucjonalne. 

VII Kongres Ruchów Miejskich to 3 dni debat, dyskusji i warsztatów dotyczących miast i miasteczek, polityk miejskich i możliwości wspólnego działania na rzecz poprawy życia w mieście. 

Jednym z tematów wiodących VII Kongresu były wyzwania, które stają przed Kongresem Ruchów Miejskich oraz miastami, a związane są z budowaniem miast odpornych na kryzysy: pandemiczny i klimatyczny. Sprawne i bezpieczne miasto jest odporne na kryzysy i zagrożenia nieuniknione we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Odporne nie znaczy, że takiego miasta kryzysy nie dotykają, natomiast:

  • potrafi sobie z nimi radzić z minimalnymi stratami i kosztami;
  • wyciąga wnioski z doświadczeń i wzmacnia swoją odporność dzięki lekcjom z wcześniejszych sytuacji kryzysowych i doświadczeń innych miast;
  • prawidłowo ocenia ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk, i jeśli nawet nie może im zapobiec (jak pandemii), potrafi zminimalizować ich niekorzystne skutki - czyli zarządza ryzykiem, zyskując lub zwiększając odporność.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Batorego, Allegro, Energii Miast i Związku Miast Polskich.

 

2019-2021: Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” wzmocniona platforma współpracy ruchów miejskich w Polsce

Projekt budujący silne podstawy instytucjonalne KRM -  tworzenie KRM jako hubu dla ruchów miejskich (obecnych członków i nowych organizacji), świadczącego usługi rozwojowe, wspierającego i rozszerzającego sieć:

  • sprawnie funkcjonujące biuro KRM,
  • silniejsza sieć organizacji-ruchów miejskich skupionych w KRM , odbywająca regularne spotkania, mogąca liczyć na wsparcie prawne, organizacyjne i marketingowe, realizująca mniejsze i większe wspólne projekty, kampanie i działania,
  • głos ruchów miejskich będzie silniej słyszalny na poziomie krajowym i regionalnym, a ważne dla nas kwestie polityk miejskich staną się bardziej rozpoznawalne i bliższe opinii publicznej dzięki z jednej strony koordynacji działań przez biuro KRM i prowadzenie własne, co istotne stałej, polityki informacyjnej, a z drugiej strony dzięki wsparciu udzielonemu poszczególnym ruchom członkowskim,
  • zgromadzona w instytucjach członkowskich wiedza i rozwiązania będzie upowszechniana i współdzielona, a sprawniejsza komunikacja na zewnątrz pozwoli na zmianę obrazu ruchów miejskich w oczach opinii publicznej oraz ułatwi sięganie po zgromadzona w sieci KRM wiedzę na temat konkretnych rozwiązań natury np. prawnej,  organizacyjnej w szerokim spektrum polityk miejskich.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

 

2021: VII Kongres Ruchów Miejskich

VI Kongres Ruchów Miejskich odbył się w Ostródzie i Iławie w dniach 21-23.06.2019 r pod hasłem MIASTA MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE. 

Tematem wiodącym VI Kongresu były problemy i potrzeby rozwojowe średnich i małych.  W Polsce mamy tylko 16 miast, których ludność liczy więcej niż 200 000 osób. W pozostałych średnich i małych miastach mieszka 67% ludności miejskiej – to prawie 15,5 mln osóbRozwój kraju jest obecnie skoncentrowany w kilku biegunach wzrostu, głównie w dużych metropoliach, gdzie standard życia jest bardzo bliski standardom krajów Zachodu. Nie przyczynia się to jednak do  rozwoju prowincji, a obszarem zapaści są małe i średnie miasta, o czym dopiero na przestrzeni ostatniego roku zaczęto mówić głośniej w dyskursie publicznym.  Coraz bardziej widocznych problemów  rosnących dysproporcji w rozwoju mniejszych i większych ośrodków, depopulacji małych i średnich miast, nie sposób jednak rozwiązywać bez strategicznej refleksji. Dyskusja nie będzie łatwa, bo nie dotyczy jedynie demografii i ustroju terytorialnego, lecz także wielu istotnych kwestii rozwojowych.

VI Kongres Ruchów Miejskich poświęcony był również małym i średnim miastom jako miejsce, gdzie głos mogą zabrać aktywiści i ruchy miejskie z mniejszych ośrodków, gdzie mogą przedstawić specyficzne dla małych i średnich miast problemy i wyzwania rozwojowe, ale też podzielić się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami. Nie można też zapominać, że to ruchy miejskie sprawiły, że w Polsce na serio politycy zaczęli mówić o miejskiej polityce,  nadszedł czas, aby politycy zaczęli serio mówić o zrównoważonym rozwoju całego kraju i sposobach na przeciwdziałanie zapaści małych i średnich miast.

Mniejsze miasta kojarzone są często z lokalnością, spokojem zielenią. Tymczasem z dużymi ośrodkami, wbrew pozorom, łączy je wiele wspólnych problemów i wyzwań: postępująca suburbanizacja, kwestie związane z planowaniem przestrzennym, działaniami rewitalizacyjnymi, partycypacją mieszkańców,  czy tworzeniem miast równych szans, na różnych poziomach dotykają małych, średnich i dużych miast.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Batorego.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30