fbpx

VI Kongres Ruchów Miejskich

w Ostródzie i Iławie

Miasta Małe Średnie i Duże

21 czerwca - piątek

14:00 - 18:00

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kongres Ruchów Miejskich

Prezentacja Raportu Fundacji Batorego „Polska samorządów. Skuteczna demokracja, silne państwo” pod redakcją dr hab. Dawida Sześciły.​

18:00 -18:30

Kolacja

WARSZTATY
I SESJE

WARSZTATY
I SESJE

WARSZTATY
I SESJE

18:30 -20:00

Co zmieniliśmy w naszym mieście. Rzecz o tym jak ruch miejski może zdobyć władzę w małym mieście

Fundacja Dialog

ZOBACZ OPIS
Fundacja Dialog – od 2018 współrządzi Łomiankami. Tematyka: Wymiana doświadczeń głównie z myślą o odbiorcach z małych miast. Nie plany i zamierzenia – tylko realne zmiany jakie zaszły w mieście pod wpływem powstania/działania ruchu miejskiego i w jaki sposób to osiągnięto.

Po ciemnej stronie mocy? Spotkanie wzmacniająco-odsłuchowe dla aktywistów i aktywistek ruchów miejskich, którzy/które zaczęli/zaczęły pracę w samorządzie

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot"

Ogrody działkowe w polityce miejskiej

Stowarzyszenie Tak dla Łodzi

ZOBACZ OPIS
Ogrody działkowe są miejscem wypoczynku, aktywności, rekreacji oraz prowadzenia ekologicznych i na własne potrzeby upraw owoców i warzyw. Są one odpowiedzią na betonowe pustynie w miastach. Ogrody działkowe zapewniają obok parków i skwerów dodatkowe miejsca zieleni oraz sprzyjają lokalnemu mikroklimatowy dostarczając tlenu i wilgoci. Zapotrzebowanie na własny ogródek wzrasta za sprawą świadomości ekologicznej obywateli ale także ze względu na modę, aby spędzać czas na świeżym powietrzu. Dlatego należy promować także ogrody działkowe, także poprzez dotowanie rozwijania i unowocześniania infrastruktury: woda, ścieki, prąd. Ogrody działkowe są naturalnymi i dogodnymi terenami do hodowli pszczół w mieście. Taka proekologiczna polityka może tym miejscom przysporzyć zwolenników oraz fanów

Wspólnota mieszkaniowa jako przykład integracji w mieście​

Instytut Działań Miejskich

ZOBACZ OPIS
Krótka opowieść o białostockiej Wspólnocie Mieszkaniowej Włókiennicza 17. Panel/case study na którym opowiem jak animując wspólnotę mieszkaniową podniosła się świadomość oraz nastąpiła integracja sąsiedzka. Dzięki dbaniu o kwestie tożsamościowe, mieszkańcy i mieszkanki wspólnoty stali się/stają się świadomymi obywatelami/obywatelkami miasta.

Terenowe zajęcia warsztatowe: Miastotwórcza rola przedmieść - jak deficyt przestrzeni przekształcić w potencjał funkcji? Wzgórze Kreatywności Kulturowej "Tradytor".

Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa

ZOBACZ OPIS
Terenowe zajęcia warsztatowe. Uczestnicy otrzymają krótki rys historyczny północnych przedmieść Ostródy. Zajęcia będą miały charakter wędrówki przez strefę o największych deficytach przestrzennych. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie wykorzystania tych deficytów do wytworzenia potencjałów funkcji. W podsumowaniu pomysły uczestników zostaną skonfrontowane z koncepcją WKK „Tradytor”.

22 czerwca - sobota

DEBATY

DEBATY

WARSZTATY
I SESJE

WARSZTATY
I SESJE

9:00 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 12:00

Sesja otwarcia

DEBATA: Władza u ruchów miejskich, ruchy miejskie u władzy

Paneliści:
KONRAD SIKORA – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, były Radny Miasta Jeleniej Góry,

TOMASZ TOSZA – politolog, reportażysta Gazety Wyborczej, Koordynator Projektów Kluczowych w Wydziale Inwestycji Miejskich UM Jaworzno (Vision ZERO)

JUSTYNA GLUSMAN – dr ekonomii, naukowczyni specjalizująca się w zagadnieniach polityki regionalnej, samorządowej, szczególnie w kontekście unijnym; działaczka społeczna i aktywistka miejska. Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy.

KINGA WIŚNIEWSKA – aktywistka, współzałożycielka Stowarzyszenia RzeczJasna, w 2018 r. kandydatka na burmistrza Ostródy,

DAWID KOPACZEWSKI – Burmistrz Iławy, aktywny działacz miejski, współtwórcą Stowarzyszenia „Wspólna Iława”.

Prowadzący:
MARTA BEJNAR-BEJNAROWICZ -architekt, wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, Prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP O/Gorzów, Członek Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

MARTA JASKULSKA – dr socjologii, Prezeska Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie, pracuje w Katedrze Socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

ZOBACZ OPIS
Kto ponosi realną odpowiedzialność za miasto? Czy prezydenci, którzy zdobyli bardzo duże poparcie w wyborach mają mandat do jednoosobowego decydowania o mieście? Czy aktywiści z ruchów miejskich, którzy nie zdobyli mandatów nie mają społecznego przyzwolenia do zabierania głosu na temat decyzji miejskich? Czy są pola do współpracy zamiast rywalizacji? Czy działania aktywistów pomagają czy uniemożliwiają rozwój miast.

12:00 - 12:30

Przerwa

Krajowy Punkt URBACT - ZMP

Punkt informacyjny europejskiego Programu URBACT

ZOBACZ OPIS
W czasie przerwy będzie można porozmawiać w punkcie informacyjnym z Koordynator Krajowego Punktu URBANACT. Beneficjentami projektów realizowanych w jego ramaci są gminy i powiaty miejskie, dzielnice miast, aglomeracje miejskie oraz Agencje Rozwoju Miast wraz z tworzonymi w ramach projektów Lokalnymi Grupami (lokalni interesariusze). Wspiera zrównoważony i zintegrowany rozwój miast poprzez nie inwestycyjne inicjatywy o bardzo szerokim zakresie tematycznym.

12:30 - 14:00

DEBATA: "Drenaż mózgów", czy prowincja musi przegrywać wojnę o talenty

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

ZOBACZ OPIS
Chcemy mówić z perspektywy mniejszych ośrodków, gdzie większość wykształconych osób wyjeżdża w poszukiwaniu lepszej pracy. A młodzież już po maturze ucieka do dużych aglomeracji. Nie chcemy rozmawiać o tym z warszawskiej perspektywy, ale spotkać się z osobami, które na prowincji żyją, mieszkają i realnie borykają się z tym problemem. W mniejszych ośrodkach inwestycje w edukację, które mają na celu poprawę i przyspieszenie rozwoju małych i średnich miast, okazują się nieskuteczne. Większość wykształconej kadry i aktywnych osób wyjeżdża w poszukiwaniu lepszej pracy.

DEBATA: Bezpartyjny samorząd - mit i utopia czy handicap rozwojowy

Klub Przyjazne Miasto

ZOBACZ OPIS
Zalety, wady i realia bezpartyjnego samorządu z udziałem praktyków, samorządowców, liderów lokalnych komitetów w ostatnich wyborach samorządowych, na przykładzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, gdzie w dwóch największych miastach oraz wielu gminach wygrali właśnie kandydaci niepartyjni, samorządowi.

Maraton porażek – jak uczyć się na swoich i cudzych błędach

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

ZOBACZ OPIS
Znowu w mieście Ci nie wyszło? Burmistrz znowu nie odpowiada na pisma? Radna nie przychodzi na spotkania? Projekt nie został dofinansowany? Dręczy Cię pytanie czy porażka i brak sukcesu to to samo? Jeżeli nie chcesz dłużej żyć z frustracją na Ty, zapraszamy na maraton porażek, gdzie będziemy uczyć się na swoich i cudzych błędach. Naszym celem jest wymiana doświadczeń i szukanie rozwiązań, które pozwolą unikać uczestnikom i uczestniczkom podobnych przeszkód w przyszłości. Bo jak mówił Churchill „Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”.

Co dalej z akcją #wJawnościSiła?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ZOBACZ OPIS
5 marca 2019 roku kilkadziesiąt ruchów miejskich, organizacji, tematycznych mediów i osób indywidualnych, wystosowało wniosek do stolic regionów z propozycją zwiększenia przejrzystości w planowaniu przestrzennym. Jakie będą wyniki tej akcji?

Ekologia społeczna małego/średniego miasta

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

ZOBACZ OPIS
Małe/średnie miasto może by ujmowane jako społeczny system ekologiczny powiązany z systemem ekologicznym (przyrodniczym). Takie podejście pozwala wykreślać nie tylko mapę zasobów, ale również uchwycić współzależności między nimi oraz często ukryte mechanizmy rywalizacji o zasoby. Pozwala widzieć zasoby nie tylko przestrzennie, ale również uchwycić ich dynamikę w czasie. W trakcie warsztatu przedstawiona zostanie metoda kreślenia socjoekologicznej mapy miasta i stwarzanie warunków jego rezyliencji (odporności na gwałtowne zmiany i zdolność do adaptacji). Wykorzystane zostaną dwa studia przypadku – mazurskie miasta Giżycko i Olecko.

Jak zaprojektować dobrą ulicę dla pieszych?

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

ZOBACZ OPIS
Wszyscy jesteśmy pieszymi, ale o ruchu pieszym bardzo często się zapomina. Władze zapominają o jego istnieniu. Drogowcy nie wiedzą, jak zaprojektować ulice, aby przyjemnie było po nich chodzić. Za pomocą prostych narzędzi w postaci elementów przekroju drogi zaprojektujemy kilka różnych wzorców ulic, które możne zastosować w dowolnym mieście. Odwołamy się do koncepcji warunków przyjaznych ruchowi pieszemu opracowanych przez Jana Gehla i innych badaczy tego zjawiska. Podczas warsztatu opracujemy listę warunków, które ważne dla nas w Polsce i porównamy je z listami autorów zagranicznych

14:00 - 15:30

Lunch

Krajowy Punkt URBACT - ZMP

Punkt informacyjny europejskiego Programu URBACT

ZOBACZ OPIS
W czasie przerwy będzie można porozmawiać w punkcie informacyjnym z Koordynator Krajowego Punktu URBANACT. Beneficjentami projektów realizowanych w jego ramaci są gminy i powiaty miejskie, dzielnice miast, aglomeracje miejskie oraz Agencje Rozwoju Miast wraz z tworzonymi w ramach projektów Lokalnymi Grupami (lokalni interesariusze). Wspiera zrównoważony i zintegrowany rozwój miast poprzez nie inwestycyjne inicjatywy o bardzo szerokim zakresie tematycznym.

15:30 - 17:00

DEBATA: Srebrne tsunami, silver generation, czyli seniorzy i polityki senioralne polskich miast

Ruch Miejski Zielona Góra

ZOBACZ OPIS
Do 2023 roku w Polsce seniorzy będą stanowić ok 40% całego społeczeństwa, dlatego już dziś miasta powinny przygotować się na to srebrne tsunami. Podczas sesji poruszymy także problemy dyskryminacji osób starszych (ageizm) a także przyjrzymy się dobrym praktykom senioralnym z polskich i europejskich miast. Podczas mini warsztatów, stworzymy stereotyp seniora oraz mapę potrzeb osób starszych w Polsce (główne kierunki i najważniejsze problemy oraz trendy i rekomendacje dla Polskich Miast w zakresie kształtowania lepszych warunków dla srebrnej generacji mieszkańców i społeczeństwa starzejącego się).

DEBATA: Miasto Równych Szans

Trójmiejska Akcja Kobieca

ZOBACZ OPIS
Jakie mamy działania? Co nam dają Rady Kobiet (jak w Ostródzie)? A co Model na rzecz Równego Traktowania (jak w Gdańsku)? Jakich narzędzi możemy się nauczyć od siebie wzajemnie podczas VI KRM? Jak wykorzystać w naszych miastach planowaną ustawę DOSTĘPNOŚĆ PLUS? Porozmawiamy o potrzebach, korzyściach i rozwiązaniach, w jaki sposób w naszych miastach PRAKTYKUJEMY zasadę równych szans. Przyjrzymy się z uwagą doświadczeniom małych i średnich miast.

Szkoła Liderów Miast – miasta silne ludźmi

Fundacja Szkoła Liderów

ZOBACZ OPIS
Przyszłość miast zależeć będzie od umiejętności przewidywania trendów i zagrożeń nie tylko przez władze miast, ale także przez przedstawicieli różnorodnych środowisk i grup interesów, a także od tego, na ile w obliczu tych przyszłych wyzwań będą oni gotowi na współpracę. Im silniejsze jest środowisko lokalnych działaczy, tym silniejsze miasto i większe szanse na sprostanie wyzwaniom przyszłości i teraźniejszości. Im lepiej lokalni liderzy się znają i wiedzą o swoim zaangażowaniu w miasto, tym łatwiej przeprowadzać potrzebne długofalowe zmiany, które poprawią jakość życia wszystkich mieszkańców. Powyższe zagadnienia staną się punktem wyjścia do dyskusji podczas warsztatu opartego na wzorowanym na amerykańskich miejskich centrach przywództwa, programie Szkoła Liderów Miast, który dotąd zorganizowano w 6 miastach (Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, Mielcu, Ełku i Legionowie), a obecnie realizowany jest w Łomży, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Dobrym Mieście i Braniewie.

Samorządowe Hity i Kity - jak praktycznie radzić sobie z wyrobami partycypacyjnopodobnymi

Ruch Ludzie dla Miasta

ZOBACZ OPIS
Sesja stanowi podsumowanie nieformalnego ogólnopolskiego plebiscytu „hitów” i „kitów” samorządów – przykładów i antyprzykładów działań włączających mieszkańców we współdecydowanie o mieście. Wspólnie zastanowimy się co sprawiła, że działania są skuteczne i uczciwe bądź w jaki sposób samorządy zapracowały na tytuł „ściemy roku”. W trakcie sesji przedyskutujemy się jak rozpoznawać i radzić sobie z produktami partycypacyjnopodobnymi i jakie taktyki można zastosować, aby je skutecznie rozbroić. Z drugiej strony przeanalizujemy jakie praktyki samorządy mogą stosować dla uczciwego współdecydowania.

Partycypacja na poziomie rad osiedli - dobre praktyki, złe przykłady

Tak dla Łodzi

ZOBACZ OPIS
– Jak wzmacniać rady osiedli i budować ich pozycję w upolitycznionych samorządach? – Jakich narzędzi potrzebują rady osiedli do skutecznego działania umocowanego w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami? – Jak zapewnić rozpoznawalność rad osiedli i realizowanych przez nie działań? – Czy nieunikniony jest konflikt budżetów obywatelskich i nowych form konsultacji społecznych ze sprawnym funkcjonowaniem rad osiedli? Jak godzić te formy współdecydowania?

Jak wygrać kampanię obywatelską?

Instytut Spraw Obywatelskich

ZOBACZ OPIS
Zapraszam osoby, które szukają odpowiedzi na pytanie „Jak zmieniać, żeby zmienić?”. Motywem przewodnim warsztatu jest zaciśnięta pięść. Każdą zmianę społeczną trzeba wywalczyć, a zaciśnięta pięść idealnie nadaje się na symbol takiej walki. Podczas warsztatu otrzymasz podstawową wiedzę związaną z prowadzeniem kampanii obywatelskich. Kampania obywatelska spełnia jednocześnie trzy warunki: 1. Jest szeregiem działań mających na celu zmianę społeczną służącą dobru wspólnemu. 2. Opiera swoją siłę na mobilizacji obywateli do działania. 3. Rzuca wyzwanie władzy politycznej lub biznesowej i zmienia układ sił.

17:00 - 17:30

Przerwa

17:30 - 19:00

Transport dla ludzi. Wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości

Z Biegiem Szyn

ZOBACZ OPIS
Problem wykluczenia transportowego to najpoważniejsza bariera rozwojowa dla wsi oraz małych i średnich miast. Jednakże politycy – lokalni, regionalni i krajowi – nie czują się odpowiedzialni za transport publiczny – przez to albo nie działa on wcale, albo nie zaspokaja potrzeb społeczności lokalnych. I w efekcie traci na znaczeniu. Jakiego potrzebujemy transportu publicznego?

DEBATA: Działania pozorne jako degradacja kultury obywatelskiej

Grupa nieformalna Lublin/ Cieszyn

ZOBACZ OPIS
Rosnącej tendencji władz do prowadzenia różnego rodzaju działań „partycypacyjnych”, coraz częściej towarzyszy refleksja dotycząca ich pozorności; zamiast być narzędziem rzeczywistego upodmiotowienia obywateli, stają się wygodnym instrumentem działań „pozorowanych”. Pozorne konsultacje społeczne niedostępne dla szerszego grona zainteresowanych, budżety obywatelskie jako sposób władz na realizację zasady „spychologii” („chcecie to zgłosicie”),czy rekomendacje paneli obywatelskich, których nikt nie bierze pod uwagę. Ich skutkiem jest m.in „zamrażanie” społecznej aktywności i zaangażowania w sprawy lokalne, które stanowią podstawę kultury obywatelskiej.Szukamy zatem odpowiedzi na pytanie o możliwość ograniczania takich praktyk oraz wzmacniania społeczności lokalnej w sytuacji działań pozornych.

Kto ma decydować która droga powstanie jako pierwsza?

Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury

ZOBACZ OPIS
Małe i średnie miasta to ograniczone budżety inwestycyjne, dziesiątki kilometrów nie utwardzonych dróg, często rozwój dzikiej deweloperki rodzący kolejne problemy i napięcia na linii urząd miasta -nowi mieszkańcy. Czy ustalenie sposobu wyboru kolejności wykonywania inwestycji w mieście jest sposobem na wyjście z patu? Czy mieszkańcy są gotowi na wejście za zasłonę niewiedzy i ustalenie zasad sprawiedliwych ale mogących oznaczać dla nich poruszanie się po głosie przez kolejne 15 lat?

Partycypacja społeczna- mit czy rzeczywistość?

Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej

ZOBACZ OPIS
W trakcie sesji omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny partycypacji społecznej w lokalnych społecznościach,. Spotkanie ma też za zadanie odpowiedzieć na pytanie o sensowność partycypacji w demokratycznym społeczeństwie. Wiadomo, że przedstawiciele władz nie są zobligowani(związani instrukcjami swoich wyborców). Toteż nierzadko w tym kontekście społeczeństwo dochodzi do wniosku, „obywatele nie mają nic do powiedzenia”. Warto zastanowić się jak to zmienić.

Graj w zielone - Kształtuj przestrzenie rodzinne

Fundacja "Rodzic w mieście"

ZOBACZ OPIS
W trakcie warsztatu omówimy proces kształtowania terenów zieleni miejskiej/rekreacyjnych z uwzględnieniem infrastruktury ułatwiającej rodzicom spędzanie wolnego czasu ze swoimi pociechami. Na bieżąco monitorujemy nowe koncepcje zagospodarowania istniejących terenów zieleni i takie elementy wciąż są pomijane w przedstawianych projektach. Co więcej, propozycje zmian składane poprzez oficjalne wnioski często są pomijane i nie uwzględniane w procesie konsultacji społecznych.

Czy bezdomnemu narkomanowi należy się mieszkanie komunalne? O programach typu housing first w Polsce i na świecie

Miasto Jest Nasze

ZOBACZ OPIS
Polski system wychodzenia z bezdomności jest skrajnie nieefektywny. Podobnie jak polski system przeciwdziałania uzależnieniom. Czy danie uzależnionemu mieszkania, bez praktycznie żadnych warunków wstępnych może pomóc mu rozwiązać problem? A może powiększy i tak gigantyczny rachunek, jaki za takiego bezdomnego narkomana musi zapłacić szary obywatel?

20:00

Afterparty

23 czerwca - niedziela

DEBATY

DEBATY

WARSZTATY
I SESJE

WARSZTATY
I SESJE

10:30 - 11:00

Rejestracja i wspólna kawa

11:00 - 12:30

Ekologia miejska: Miasta a zmiany klimatu

Fundacja Zielone Światło Zielone Wiadomości

ZOBACZ OPIS
Miasta w 75% odpowiadają za antropogeniczne zmiany klimatu, które grożą katastrofą w ciągu życia jednego pokolenia. To poważne wyzwanie cywilizacyjne.

Jaką rolę pełnią media w mniejszych miastach?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ZOBACZ OPIS
W 2018 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła badanie mediów prowadzonych przez władze samorządowe. Pytała zarówno o to czy samorząd prowadzi media, jak też chciała dowiedzieć się o ich treść. Badanie pokazało, że prowadzenie gazet, a czasem też telewizji, to zadanie podejmowane przez około połowę samorządów. Z kolei czytanie wybranych tytułów pozwoliło zobaczyć jakie treści i obraz rzeczywistości są w nich przedstawiane. Jednak, gdy Sieć Watchdog skonfrontowała wstępne wyniki badań z lokalnymi aktywistami i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych, okazało się, że problem z mediami jest poważniejszy. Czy w ogóle jest jeszcze możliwe niezależne dziennikarstwo poza dużymi centrami? Jak je wspierać?

Rewitalizacja blokowisk, co to znaczy?

Prawo do miasta

ZOBACZ OPIS
Rewitalizacja jest współcześnie najbardziej podstawowym wyzwaniem dla miast. Z reguły myśląc o rewitalizacji dostrzegamy centra, starówki miast, czy obszary poprzemysłowe. Rzadziej widzimy potrzebę zajęcia się terenami historycznie młodszymi, które mimo to, że powstały zaledwie kilkadziesiąt lat temu, podlegają podobnym procesom degradacji społecznie i infrastrukturalnej (dynamizowanym suburbanizacją i chaosem przestrzennym). Tak jest bez wątpienia z wielkopłytowymi blokowiskami. Nie chodzi tu jednak o zapadanie się dachów, problem kumulacji biedy, bezrobocia, ale raczej zagadnienia starzenia się populacji, braku zakorzenienia mieszkańców, atrofię więzi sąsiedzkich i problemy z wygospodarowaniem przestrzeni wspólnych.

Park Kulturowy jako narzędzie rewitalizacji gospodarczej i społecznej

Regionalny Instytut Kultury

ZOBACZ OPIS
Przedstawimy cały proces, w tym oryginalne rozwiązania instytucjonalne, a przede wszystkim międzyinstytucjonalne związane z wprowadzaniem narzędzia Parku Kulturowego na danym terenie. Podzielimy się doświadczeniami i pokażemy wyjątkowość tego narzędzia na tle innych form rewitalizacji małych i średnich dzielnic miejskich.

INSTANT ACTIVIST – samozarządzające się zespoły światozmieniaczy

Design For Change Polska

ZOBACZ OPIS
Design for Change: Poczuj – Kreuj – Działaj – Inspiruj. Zapraszamy na warsztat, podczas którego pokażemy, jak skutecznie realizować projekty o dużym wpływie na świat wokół nas. W oparciu o WSPÓŁPRACĘ, a nie rywalizację; ZAUFANIE, nie kontrolę; ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE SIĘ, a nie skrupulatne planowanie. Będziemy pracować zgodnie z 4 prostymi krokami metodologii Design for Change. Zmieniając świat będziemy przy okazji rozwijać umiejętności XXI wieku: empatię, kreatywność, krytyczne myślenie, pracę zespołową oraz przywództwo włączające. Proces 4 Kroków jest oparty na metodzie Design Thinking – usystematyzowanym podejściu do rozwiązywania problemów stawiającym w centrum uwagi potrzeby odbiorców. Dzięki koncentracji na potrzebach odbiorcy ma szczególną skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych.

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:30

Sesja zamknięcia

DEBATA: Autonomia i polityczna podmiotowość miast

Edwin Bendyk – publicysta i nauczyciel akademicki, redaktor działu naukowego Tygodnika Polityka, autor istotnych książek o wyzwaniach współczesności, jest wykładowcą w Collegium Civitas gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, członek rady programowej Fundacji S.Batorego. Jego książka „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” otrzymała w 2003 r. nominacje do Nagrody Nike.
Marta Bejnar Bejnarowicz – architekt, wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, Prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP O/Gorzów, Członek Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Marek Nowak – Socjolog, doktor habilitowany, prof. UAM, badacz i wykładowca akademicki, zastępca dyr. Instytutu Socjologii ds naukowych. Specjalizuje się w studiach miejskich. Współtwórca Kongresu Ruchów Miejskich i stow. Prawo do Miasta, członek zarządu PdM. Radny osiedla Grunwald Południe w Poznaniu.
Kinga Wiśniewska –  prawniczka i aktywistka, współzałożycielka Stowarzyszenia RzeczJasna, w 2018 r. kandydatka na burmistrza Ostródy, od niedawna związana także z Fundacją Szkoła Liderów.
Lech Mergler –  współtwórca i animator ruchów miejskich w Poznaniu (My-Poznaniacy i Prawo do Miasta) oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Publicysta, wydawca, redaktor, działacz miejski.

ZOBACZ OPIS
Zabójstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza punktowo, a narastający spór miast, zwłaszcza dużych, z dążącą do centralizacji władzą państwową w sposób ciągły unaoczniły bardzo wyraziście ODRĘBNOŚĆ lokalnej, miejskiej władzy od centralnej władzy państwowej. Miasta historycznie są źródłem demokracji. Europejskie miasto średniowieczne było w dużej części wolne od władzy feudalnej (zasada: Stadtluft macht frei…). Czy współczesne polskie miasta mogą być ostoją demokracji? Jak daleko dziś może/powinna/musi sięgać wolność miast? Jak to jest rozwiązywane w Europie i na świecie? Na ile miasta powinny uwalniać się od dominacji państwa, a na ile współtworzyć porządek państwowy?

14:30 - 15:30

Lunch

PIĄTEK

Ostróda
Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9

SOBOTA

Ostróda
Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9
Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi
ul. Sportowa 1

NIEDZIELA

Iława
Iławskie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 13 A
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Niepodległości 11 A

VI Kongres Ruchów Miejskich jest współfinansowany z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego
oraz dzięki wsparciu:

Provided by orange county short sale specialist