fbpx

VI Kongres Ruchów Miejskich

VI Kongres

Ruchów

Miejskich

w Ostródzie i Iławie
21-23.06.2019

Miasta Małe Średnie
i Duże

VI Kongres Ruchów Miejskich:

Kongres Ruchów Miejskich to ogólnopolskie forum miejskich aktywistów i działaczy lokalnych z całego kraju.
W wielu kwestiach odosobnione działania lokalne są niewystarczające, by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy. Część z nich wymaga rozwiązań systemowych, na poziomie centralnym – stąd potrzeba powołania KRM w celu organizacji współdziałania oddolnych, lokalnych, obywatelskich ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej.

Temat wiodący

Tematem wiodącym VI Kongresu będą problemy i potrzeby rozwojowe średnich i małych.  W Polsce mamy tylko 16 miast, których ludność liczy więcej niż 200 000 osób. W pozostałych średnich i małych miastach mieszka 67% ludności miejskiej – to prawie 15,5 mln osób.  Jak pokazuje Raport „Polska średnich miast” prof. P. Śleszyńskiego w Polsce poziom zróżnicowania regionalnego zaczął osiągać niebezpieczne rozmiary, zagrażające długookresowemu rozwojowi kraju. Przyszłość wielu małych, a szczególnie średnich miast jest zagrożona z powodu depopulacji i obniżania się poziomu dochodów.   Przez ostatnie lata w polityce rozwoju regionalnego dominowało podejście, zgodnie z którym szybko rozwijające się duże ośrodki miały ciągnąć za sobą te mniejsze,  nie przyniosło ono jednak oczekiwanych efektów, a różnice między silnymi a słabszymi ośrodkami zamiast się zmniejszać, jeszcze się pogłębiły.  Rozwój kraju jest obecnie skoncentrowany w kilku biegunach wzrostu, głównie w dużych metropoliach, gdzie standard życia jest bardzo bliski standardom krajów Zachodu. Nie przyczynia się to jednak do  rozwoju prowincji, a obszarem zapaści są małe i średnie miasta, o czym dopiero na przestrzeni ostatniego roku zaczęto mówić głośniej w dyskursie publicznym. 

Coraz bardziej widocznych problemów  rosnących dysproporcji w rozwoju mniejszych i większych ośrodków, depopulacji małych i średnich miast, nie sposób jednak rozwiązywać bez strategicznej refleksji. Dyskusja nie będzie łatwa, bo nie dotyczy jedynie demografii i ustroju terytorialnego, lecz także wielu istotnych kwestii rozwojowych.  

Miasta małe, średnie i duże.

VI Kongres Ruchów Miejskich poświęcony małym i średnim miastom to miejsce gdzie głos mogą zabrać aktywiści i ruchy miejskie z mniejszych ośrodków, gdzie mogą przedstawić specyficzne dla małych i średnich miast problemy i wyzwania rozwojowe, ale też podzielić się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami.

Jednocześnie z dużymi ośrodkami, wbrew pozorom, łączy je wiele wspólnych problemów i wyzwań: postępująca suburbanizacja, kwestie związane z planowaniem przestrzennym, działaniami rewitalizacyjnymi, partycypacją mieszkańców, czy tworzeniem miast równych szans, na różnych poziomach dotykają małych, średnich i dużych miast.

VI Kongres Ruchów Miejskich organizujemy pod hasłem: MIASTA MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE. Nie chcemy budować i utrwalać podziałów na metropolie i resztę kraju, chcemy poszukać tego co łączy miasta różnej wielkości. Ruchy miejskie działają zarówno w dużych, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich.  wspólnie szukać rozwiązań wobec stojących przed nami wyzwań.

Siłą Kongresu Ruchów Miejskich było zawsze to, że jego twórcy byli “na miejscu”. Czerpiemy swoją wiedzę i doświadczenie przede wszystkim z obserwacji codzienności, niezgody na zauważone nieprawidłowości i wspólnego działania z sąsiadami. Naszą siłę chcemy wykorzystać również w debacie o stanie i przyszłości miast.

Zapraszamy!

Dlaczego warto przyjechać na Kongres?

  • Łączymy siły i wspólnie oddziałujemy na władze krajowe; Inspirujemy prawo, które sprzyja zrównoważonemu rozwojowi miast;

  • Wypracowujemy dobre rozwiązania instytucjonalne, proceduralne oraz polityki sektorowe;

  • Pomagamy opanować chaos przestrzenny i skutecznie walczyć ze smogiem;

  • Wspieramy mieszkańców i samorządy w staraniach o prawidłowy rozwój transportu publicznego, ochronę miejskiej zieleni, dostęp do usług publicznych, szkół, przedszkoli, o dostęp do mieszkań a także o właściwe standardy udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem.

VI Kongres Ruchów Miejskich rozpocznie się za:
-168Dni -3Godzin -9Minut -3Sekund

Kontakt

VI Kongres Ruchów Miejskich jest współfinansowany z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego
oraz dzięki wsparciu:

Provided by orange county short sale specialist