V KRM ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w V KRM na Śląsku i Zagłebiu zapraszamy osoby znające 15 Tez Miejskich, będących podstawą tożsamości i działania Kongresu, przyjętych na IV Kongresie w Gorzowie Wlkp. we wrześniu 2015 r.
 1. Warunkiem udziału w V KRM jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online do dnia 9 kwietnia 2017r. włącznie; w II etapie przyjmowania zapisów – do 30 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego w II etapie decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku wyczerpania limitu miejsc, organizatorzy zastrzegają możliwość zakończenia zapisów przed terminem).
 1. a) Otwarte zapisy prowadzone będą poprzez formularz online.
  Zapisy odbywać się będą w dwóch etapach.
  Z powodu ograniczonej liczby miejsc zastrzegamy sobie możliwość umieszczenia na liście uczestników na podstawie informacji o działalności, zawartych w formularzu. Może zostać utworzona lista rezerwowa uczestników i uczestniczek.
 1. b) Zapisy odrębne dotyczą uczestników Walnego Zebrania Członków i Członkiń federacji Kongres Ruchów Miejskich (fed-KRM), które odbywa się I dnia przed otwarciem Kongresu i jest koordynowane przez zarząd fed-KRM.

Obie rekrutacje dotyczą udziału we wszystkich 3 dniach Kongresu, jednak udział w Walnym Zebraniu biorą pełnomocnicy i członkowie organizacji tworzących fed-KRM (czyli tych organizacji, które przystąpiły do Federacji przed Kongresem) oraz osoby zaproszone.

Wszystkich uczestników zapraszamy tego dnia na uroczyste otwarcie Kongresu oraz inne wydarzenia – szczegóły wkrótce w zakładce Program

Zgłoszenia udziału w Dniu Śląskim 18.05.2017, który odbędzie się w Rybniku możliwe jest przez formularz (już wkrótce).

 1. Informacja o wpisaniu na listę uczestników V KRM zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.
 1. Potwierdzeniem udziału w V KRM jest dokonanie wpłaty organizacyjnej w wysokości 60 zł po zakończeniu rekrutacji.
  Wpłaty prosimy dokonywać na dane:
  – Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom
  na konto nr 55 1050 1230 1000 0023 5582 5486 (Bank Śląski).

  W przypadku, gdy potrzebna jest faktura potwierdzająca uiszczenie opłaty, prosimy o przesłanie takiej prośby na mail: wszabytom@gmail.com

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w V KRM po 14 maja 2017 r., wpłata organizacyjna nie podlega zwrotowi.
 1. Organizatorzy zapewniają:

– lunch i przerwy kawowe,
– materiały konferencyjne

Zakwaterowanie organizator zapewnia tylko w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach ze względu na ograniczone możliwości.
Informacja o lokalizacji miejsc noclegowych podana zostanie w mailu po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

 1. Wstęp na obrady KRM będzie możliwy po okazaniu identyfikatora wydanego przez Organizatora podczas rejestracji uczestników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie KRM.
 1. O zmianach Organizator będzie informował na stronie kongresruchowmiejskich.pl.
 1. W przypadku niejasności, sugestii lub pytań z Waszej strony, prosimy o kontakt na adres: kongres.miejski@gmail.com.