Stanowisko KRM w sprawie projektu tzw. Ustawy inwestycyjnej

Kongres Ruchów Miejskich przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu z dnia 14 listopada 2017 roku Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. Ustawy inwestycyjnej) w zakresie zmian w planowaniu przestrzennym. Jako Związek Stowarzyszeń KRM wyrażamy swoje poparcie dla proponowanych w projekcie zmian w planowaniu przestrzennym i zwracamy się z apelem o przyspieszenie jej procedowania, by jak najszybciej trafiła do Sejmu.

Poniżej prezentujemy treść stanowiska przedłożonego w dniu 10 lutego 2018 r. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zachęcamy równiez do zapoznania się z Uzasadnieniem dla stanowiska KRM w sprawie tego projektu, przygotowanym przez dr Łukasza Pancewicza z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej/A2P2 architecture &planning.

Poznań, 10 lutego 2018 r.

PAN MATEUSZ MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: ustawy inwestycyjnej (UD300)

Szanowny Panie Premierze,

na rozpatrzenie przez Komitet Rady Ministrów oczekuje tzw. ustawa inwestycyjna. Zawiera ona doniosłe zmiany zapowiadające zamknięcie okresu kilkunastu lat narastania przestrzennego chaosu w Polsce. W szczególności przynosi zmiany w funkcjonowaniu decyzji o tzw. „warunkach zabudowy”. Zgodnie z ustawą, w każdej gminie wyznaczony zostanie obszar zabudowany, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy mimo braku planu miejscowego. Pozostałe obszary podlegać będą ochronie przed żywiołowym, chaotycznym zagospodarowaniem. Decyzja o warunkach zabudowy ma się zasadniczo zmienić, stając się realnym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie nim nie jest. Również inne zmiany, takie jak choćby obowiązek lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w planie miejscowym, są próbą wprowadzenia w Polsce odpowiedzialnego (zrównoważonego) rozwoju, którego polskiej przestrzeni wyraźnie brakuje.

Chcemy wyrazić poparcie dla zmian w planowaniu przestrzennym wprowadzanych tą ustawą i zwrócić się z apelem o przyspieszenie jej procedowania, by jak najszybciej trafiła do Sejmu. W swoim exposé wymienił Pan ruchy miejskie. Jako przedstawiciele ruchów miejskich z kilkudziesięciu miast zrzeszonych w federacji Kongres Ruchów Miejskich, od lat zmagamy się z patologiami w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni. Głównym ich źródłem jest powszechne, nadmiarowe stosowanie w całym kraju decyzji o warunkach zabudowy, zastępującej racjonalne i uspołecznione planowanie przestrzenne. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że w miastach spory o to, czym i jak ma być wypełniona przestrzeń miejska stanowią główny obszar konfliktów społecznych. Jesteśmy przekonani, że przyspieszenie rozwoju Polski musi nastąpić przy jednoczesnym ustaleniu czytelnych i sprawiedliwych zasad tego rozwoju, czego elementem jest efektywne planowanie przestrzenne.

Z nadzieją przyjęliśmy diagnozy i zapowiedzi1 zawarte w exposé Pana Premiera oraz w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczące naprawy przestrzeni. Wierzymy, że te słowa staną się czynami. Apelujemy o przyjęcie ustawy inwestycyjnej bez osłabiania jej kluczowych regulacji dotyczących planowania przestrzennego. W załączeniu przedstawiamy fachową argumentację na rzecz zasadności zmian proponowanych w ustawie inwestycyjnej, przygotowaną przez eksperta Kongresu Ruchów Miejskich dr. inż. arch. Łukasza Pancewicza z Politechniki Gdańskiej.
Z wyrazami szacunku

W imieniu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Mgr inż. Lech Mergler, prezes zarządu
Mgr inż. arch. Marta Bejnar-Bejnarowicz, wiceprezes zarządu

 

1) „Obecne prawo niestety nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu, inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół, przedszkoli i nawet podstawowej infrastruktury technicznej”

 

Stanowisko KRM w formacie .pdf można znaleźć pod tym linkiem.