Rewitalizacja

moderatorka I KRM: Hanna Brendel
moderatorzy II KRM: Wojciech Kłosowski, Marek Nowak

Rewitalizacja, to praca w obszarze miejskim ogarniętym przez kryzys, nastawiona na ponowne ożywienie obumierającej części miasta. Tam, gdzie pojawił się obezwładniający splot najróżniejszych problemów narastających latami i nasilających się wzajemnie, nie ma na ogół szans na wydźwignięcie się z zapaści wyłącznie o własnych, lokalnych siłach. Potrzebna jest mądra, kompleksowa interwencja z zewnątrz: właśnie rewitalizacja.

Rewitalizacja, to zawsze przede wszystkim praca z lokalną społecznością i lokalną gospodarką. Interwencja w infrastrukturę miejską może tę pracę uzupełniać, ale nie może jej zastąpić. Ci, którzy chcieliby rewitalizować miasto poprzez odmalowanie elewacji kamienic, w istocie zamiast ożywić miasto próbują zrobić mniej lub bardziej udatny makijaż zwłok. Tymczasem miasto nie ożywa od tego, że „wygląda jak żywe”.

W Polsce rewitalizacja natrafia nie tylko na barierę niezrozumienia jej sensu przez lokalnych decydentów, ale też na barierę braku regulacji prawnych. Prawo powinno stać na straży publicznego charakteru korzyści powstałych dzięki publicznej interwencji w rewitalizację.