Program V KRM

V KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH na ŚLĄSKU i w ZAGŁĘBIU

 

PROGRAM

CZWARTEK, 18 maja br.
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku / ul. Mościckiego 3

 • 16.00-16.30
  Rozpoczęcie Rybnickiego dnia KRM
 • 16.30-18.00
  Rozpoczęcie 3 paneli dyskusyjnych równoległych
 1. Znaczenie mediów lokalnych
  prowadzący: Olek Gorat
 2. Smog
  prowadzący: Krzysztof Oleś
 3. Śląskość
  prowadzący: Piotr Masłowski
 • 18.00-18.30
  Przerwa na poczęstunek
 • 18.30-19.00
  Podsumowanie spotkań
 • 19.00-…
  Zwiedzanie KWK Ingacy

PIĄTEK, 19 maja br.
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej / Plac Wolności 1

 • 12.00-17.00
  Nadzwyczajne Walne Zebranie członkiń i członków Fed-KRM.

Zwoływane według § 25 Statutu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (Fed-KRM). Udział biorą pełnomocnicy (z głosem stanowiącym) i członkowie organizacji należących do związku oraz zaproszeni goście.

 • godz. 16.30-17.00
  Rejestracja uczestników KRM
 • 17.00-17.30
  Otwarcie Kongresu

Wystąpienia:
– Zarząd Fed-KRM: czym jest i skąd się wziął KRM, idea V KRM, wyniki walnego zebrania w pigułce.
Sylwia Widzisz-Pronobis, organizatorka V KRM, Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, Bytom:
Dlaczego i po co KRM na Śląsku i w Zagłębiu?
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jako członek zarządu Związku Miast Polskich.
Dr Andreas Billert, ojciec duchowy, intelektualny i ideowy KRM – odczytanie posłania do Kongresu.
– Podstawowe info organizacyjne.

 • 17.30-19.30
  Spotkanie „progresywnych”

Koordynuje i prowadzi Joanna Erbel, Fundacja Blisko, Warszawa.

Uczestniczą:

Marcin Bazylak, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej,
Robert Biedroń, Prezydent Słupska,
Ewa Całus, Zastępczyni Burmistrza Wadowic,
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania,
Anna Jedynak, Zastępczyni Prezydenta Sosnowca.

 • 19.30-21.00
  Laboratorium Miast                        
 • godz. 21.00-…
  After Party na Defum / wydarzenie otwarte

SOBOTA, 20 maja br.

>>> Lokalizacja: MCK w Katowicach, Plac Sławika i Antalla / wejście od strony Spodka

Sala 7
PROBLEMATYKA MIESZKANIOWA
10.00-13.30

Koordynacja i prowadzenie:
Joanna Erbel, Fundacja Blisko, Warszawa
Hanna Gill-Piątek, KRM, Łódź

Spotkanie obejmuje tematykę z 3 perspektyw:

 1. Krajowej – to „zaparkowana” ustaw” o ochronie lokatorów i program „Mieszkanie +”.
 2. Lokalnej – przeglądu dobrych praktyk i przykładów inicjatyw mieszkaniowych w różnych miastach – z intencją stworzenai bazy dobrych rozwiązań – banku pomysłów.
 3. Pragmatycznej – chodzi o pytanie co dziś jest największym wyzwaniem, z czym mamy lokalnie największe problemy i jak możemy się wspierać w działaniach w dziedzinie mieszkalnictwa.

Sala 6
MIASTO RÓWNYCH SZANS
10.00-18.00
po 18.00 Spacer Herstoryczny Szlakiem Kobiet

Koordynacja i prowadzenie:
Lidia Makowska, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk / Trójmiejska Akcja Kobieca
Małgorzata Tkacz-Janik, Kongres Kobiet / Stowarzyszenie Szlak Kobiet
Agnieszka Labus, Politechnika Śląska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Gliwice, Bytom.

Zdiagnozujemy potrzeby i rozwiązania, jak w naszych miastach praktykujemy zasadę równych szans. Jakie mamy działania? Jakich narzędzi możemy się nauczyć podczas V KRMu? Wymienimy się konkretnymi know-how, przykładami dobrych praktyk i wspólnie stworzymy rekomendacje/ wytyczne do strategii równościowych w naszych miastach. Spotykamy się najpierw na V KRMie w Katowicach, a następnie na 9. Kongresie Kobiet w Poznaniu (9-10 września 2017).

Przyjrzymy się dostępowi do usług, finansowanych z gminnych budżetów, m.in. równościowemu zatrudnieniu w urzędach i spółkach miejskich, dostępowi do przestrzeni miejskiej, politykom senioralnym i prozdrowotnym, przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Gościć będziemy m.in.: prezydentów: Roberta Biedronia (Słupsk) i Jacka Jaśkowiaka (Poznań), Marzenę Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), ekspertki ds. polityki równościowej, m.in. dr Barbarę Kijewską oraz pełnomocniczki i przewodniczące rad ds. równości w miastach, m.in. Beatę  Maciejewską, dr Annę Strzałkowską, dr Martę Mazurek.

Modelem dobrych praktyk są dwa dokumenty: Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Rady Gmin i Regionów Europy, z 2006 r., wdrożona w 1653 miastach europejskich) oraz Karta Różnorodności, zainicjowana w 2012 r. i koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjęta przez Słupsk, a następnie Poznań.

O godz. 18.00 pójdziemy na herstoryczny spacer śladami pierwszych posłanek autonomicznego Sejmu Śląskiego (1922-39), przygotowany przez Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet.

Szczegółowy opis i program: http://kongresruchowmiejskich.pl/miasto-rownych-szans-na-v-krmie/

Sala 8
EKOLOGIA MIEJSKA
10.00-13.30

Koordynacja i prowadzenie:
Patryk Białas, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Czyste Powietrze, Katowice
Przemek Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Beata Nowak, „Zielone Wiadomości”, Warszawa
Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy
Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa
Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie miastoDrzew, Wrocław
Paweł Głuszyński, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Kraków

Tematy wiodące przy trzech stolikach:

 1. „Dobry klimat dla miasta” – w tym jest SMOG, likwidacja pieców, OZE, efektywność energetyczna budynków, nieużytki ekologiczne i obszary chronione w mieście.
 2. „Zieleń w mieście” – drzewa, krzewy, parki, aleje, ogrody działkowe, ogrody społeczne, nieużytki ekologiczne…
 3.  „Gospodarka odpadami” –nowe przepisy od lipca 2017 w zakresie gospodarki odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym i zero waste.

Każda z grup wypracuje mapę zagadnień i wyzwań. jakie zagadnienie/wyzwanie? jaki typ odpowiedzi? które miasto i i jaka(ie) organizacja(e) jest(są) zaangażowana(e) w działania?

Celem byłoby sieciowanie i tworzenie synergii między działaniami miast/organizacji oraz dokumentacja wprowadzanych/promowanych rozwiązań.

Sala 8
PAKT AMSTERDAMSKI
15.00-18.30

Nowy plan Unii Europejskiej dla miast przyjęty 30 maja 2016 r.

Prowadzenie:
Beata Nowak, „Zielone Wiadomości”, Warszawa,
Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa.

Nowy dokument ramowy Unii Europejskiej dla miast, następujący po Karcie Lipskiej z 2007 r.

Kluczowe pytanie: jak jego zapisy przekładają się na poziom działań samorządu i czego w związku z tym możemy się domagać od władz lokalnych? Jak podchodzą do niego władze państwowe?

W dyskusji udział weźmie udział Daniel Baliński z Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Start w MCK Katowice
ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
10.00-17.00

Prowadzenie:
– Bartosz Mazur, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Katowice
– Marcin Domański, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Katowice
Uczestnicy:
– Wojtek Makowski
– Maciej Słobodzian

Wybierz się z nami na wycieczkę na dalekie (a może nie aż tak bardzo dalekie?) przedmieście aglomeracji, aby w praktyce poznać realia życia i poruszania się w świecie domków jednorodzinnych, w świecie, gdzie samochody mają swe bezpieczne schronienia w przydomowych garażach, a na niedzielnej mszy wstyd jest pokazać się bez garnituru. Nie bez powodu pojedziemy tam autobusem, a wrócimy pociągiem. Chcemy zaproponować GOPGear– projekt realizowany przez Fundację Napraw Sobie Miasto, zorientowany na promocję transportu publicznego. Organizujemy cykliczne wyścigi różnych środków transportu, starając się w jak największym stopniu odwzorować realne sytuacje dnia codziennego. Ale jest jeszcze jedna sprawa – jak już na takim przedmieściu rodzice odstawią najmłodsze latorośle do przedszkoli, to nagle licealna młodzież musi jakoś dojechać, a z rodzicami to trochę nie halo, poza tym rodzice pognali swoimi rumakami do pracy. Zobaczymy, jak często jeździ autobus, gdzie jest przystanek, jak dojść do stacji kolejowej.

Program wycieczki

Sala 7
MAŁE I ŚREDNIE MIASTA
15.00-19.00

Dyskusja wokół wyzwań jakie stoją przed ruchami w mniejszych ośrodkach

Koordynacja i prowadzenie:
Witold Gawda, Dialog, Łomianki.
Wiesław Bełz, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
Marta Jaskulska, Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański

W małych i średnich miastach żyje większość Polaków. Jednocześnie większość ruchów miejskich działa w dużych miastach. Celem sesji będzie zdiagnozowanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk przełamujących specyficzne ograniczenia, na które natrafiamy w małych i średnich miastach. W dyskusji wykorzystamy dorobek projektów:  Masz Głos – Masz Wybór, Szkoły Liderów Miast, Działaj Lokalnie oraz Mam Prawo Wiedzieć.

Przedkonferencyjna dyskusja rozpoczęła się już w grupie Nasze Miasteczka.

>>> lokalizacja: RONDO SZTUKI, Katowice

O MIEJSKOŚCI I PODMIOTOWOŚCI MIAST
19.00-21.00

Dyskusja wokół książki: „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania”

Uczestniczy autor książki
Paweł Kubicki, Instytut Europeistyki UJ, Kraków.

Prowadzenie:
Lech Mergler, Prawo do Miasta, Poznań

Prof. Maria Janion pytała tytułem swoich esejów: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?”. My teraz pytamy, czy wiemy, co robimy, kreując ruchy miejskie i starając się odmieniać nasze miasta? Czy mamy świadomość długiego, historycznego procesu degradacji polskich miast? I tego, że dopiero od niedawna zaistniały warunki, by tę degradację odwrócić? Czy mamy świadomość naszej roli? Czym jest miejskość, jak ją „wynaleźć” i obronić? Czy miasta są nadzieją demokracji?

https://www.facebook.com/events/1800830266901761/

>>> Lokalizacja: Bytom Square w Bytomiu, ul. Wrocławska 34

KULTURA
10.00-13.30

Prowadzenie:
Piotr Jakoweńko, Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców, Bytom

Uczestnicy:
Agata Tecl-Szubert
Szymon Pietrasiewicz, Lublin
Aleksandra Herisz, Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, Bytom

REFERENDUM LOKALNE
10.00-11.30

Referendum lokalne –  stan obecny, propozycje zmian.

Prowadzenie:
Piotr Ciompa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Tomasz Zakrzewski, referendumlokalne.pl

CYKL: Instrukcja obsługi demokracji miejskiej.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
11.30-13.30

Koordynuje:
Ewa Stokłuska, Fundacja Stocznia, Warszawa

Anna Bonus-Mackiewicz, Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Paweł Winiarski, Inicjatywa Ulica Mickiewicza, Bytom

CYKL: Instrukcja obsługi demokracji miejskiej.

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW
11.30-13.30

Koordynuje, prowadzi:
Tomasz Wierzbicki, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, RM Poznań
Paweł Kołacz, Stowarzyszenie Czas Mieszkańców, Toruń (wola udziału)
Michał Bieda, Bytom

Tylko w ok. 1/5 samorządów mieszkańcy mają prawo przedłożenia radzie miasta swojego projektu uchwały (co nie znaczy przyjęcia takiej uchwały). W wielu liczba głosów poparcia pod projektem ma zaporowy charakter i np. sięga od kilku do 10% liczby wyborców.

W Poznaniu po kilku próbach z IUM przeprowadzamy zmianę statutu miasta, żeby radykalnie obniżyć z 5000 liczbę wymaganych podpisów poparcia pod obywatelskim projektem uchwały.

Jakie jest znaczenie IUM? Jakie są doświadczenia innych miast? Jakie są optymalne regulacje?

CYKL: Instrukcja obsługi demokracji miejskiej.

>>> Lokalizacja: Wieże KWK Polska w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16

Sala multimedialna
WSPÓŁDECYDOWANIE MIESZKAŃCÓW
10.00-13.30

Narzędzia wpływu mieszkańców na konkretne decyzje o mieście

Koordynacja i prowadzenie:
Dagmara Kubik, Fundacja Rzecz Społeczna, Katowice
Lech Mergler, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań
Piotr Cykowski, Akcja Demokracja

Czy można, i w jaki sposób, spowodować aby mieszkańcy mogli włączać się w konkretne decyzje o mieście, bezpośrednio ich dotyczące? Konieczne do tego jest:

 1. Identyfikacja przepisów i procedur, zakładających/dopuszczających udział mieszkańców w konkretnych decyzjach dotyczących różnych dziedzin życia miasta.
 2. Nabycie kompetencji przez mieszkańców, pozwalających na efektywne wykorzystanie istniejących możliwości prawno-proceduralnych.
 3. Zorganizowanie działań mieszkańców ukierunkowanych na uczestnictwo w procesach decyzyjnych

CYKL: Instrukcja obsługi demokracji miejskiej.

Sala multimedialna
REWITALIZACJA
15.00-19.00

Czy już wszystko wiemy o Rewitalizacji? Czy już idziemy w dobrym kierunku?

Koncepcja i prowadzenie:
Grzegorz Pronobis, architekt, Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców Bytom

Uczestnicy debaty:
Hanna Gill-Piątek, Łódź
Wojciech Kłosowski, Gorzów,
Jacek Grunt-Mejer, Warszawa,
Piotr Koj, Bytom

>>>  Chorzów, ul. Dąbrowskiego 36, Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Aula
DYSKUSJA WYBORCZA
15.00-19.00

Polityka od kuchni, czyli czego uczą nas wybory samorządowe 2010 i 2014?

Prowadzenie:
Marta Bejnar-Bejnarowicz, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta, RM Gorzów,
Jan Mencwel, Miasto Jest Nasze, Warszawa

Uczestnicy debaty:
Piotr Masłowski, Forum Obywateli Rybnika, Rybnik
Dorota Bonk-Hammermeister, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań,
Paweł Kołacz, Stowarzyszenie Czas Mieszkańców, Toruń,
Piotr Wielgus, Fundacja Zrównoważonego Rozwoju, Toruń.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele ruchów miejskich, którzy z większym lub mniejszym powodzeniem uczestniczyli w w ostatnich wyborach miejskich.

NIEDZIELA, 21 maja br.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla / wejście od strony Spodka

 • 10.00-11.30
  Podsumowanie plenarne V Kongresu Ruchów Miejskich

– Zwięzłe przedstawienie prac w grupach warsztatowo-seminaryjnych i ich wyników.
– Ogłoszenie stanowisk Fed-KRM podjętych na walnym zebraniu i innych komunikatów przewidzianych do publicznej informacji.
– Apele i oświadczenia w imieniu ogółu uczestników KRM.
– Wolne głosy i wnioski, w tym wypowiedź podsumowująca Organizatorów i nowego zarządu Fed-KRM.
– Procedura ewaluacji V KRM – informacje.

 • 12.00-14.00
  TAK dla demokracji miast: nowe wyzwania polityczne dla miast i ruchów miejskich – otwarta debata panelowa

Prowadzenie:

Rafał Górski, KRM, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, Łódź
Małgorzata Tkacz-Janik, KRM, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gliwice

Uczestnicy:

Edwin Bendyk, Tygodniki „Polityka” i UW Instytut Badań nad Przyszłością, socjolog, Warszawa
Anna Domaradzka, KRM, UW Instytut Studiów Społecznych, Warszawa
Hanna Gill-Piątek, KRM, Krytyka Polityczna, dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich UM w Gorzowie, Łódź
Jarosław Makowski, publicysta, b. dyrektor Instytutu Obywatelskiego, Katowice
Piotr Trudnowski, publicysta, Klub Jagielloński, Kraków

 • 14.00-14.30
  Oficjalne zakończenie Kongresu
  Podziękowania, słowo na przyszłość.