Program IV KRM

*Kolorem zielonym wyróżniono 5 wydarzeń otwartych,
na które serdecznie zapraszamy mieszkańców Gorzowa (wstęp wolny).

PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA

Część I – Obrady wewnętrzne tylko dla osób zaproszonych przez Zespół Koordynacyjny (miejsce: Aula PWSZ**)
11.00 – 12.00 – rejestracja uczestników obrad wewnętrznych
12.00 – 17.00 – obrady  (w trakcie lunch i przerwy kawowe)
Do udziału w obradach wewnętrznych zaproszeni zostali tylko działacze i działaczki rekomendowani przez Zespół Koordynacyjny KRM, tj. uczestnicy i organizatorzy poprzednich Kongresów. 

Część II (miejsce: MCK**)
19.00 – 20.30*  Debata “Kultura średnich miast” 
Wprowadzenie: Artur Celiński
Udział: Robert Biedroń (prezydent Słupska), Magdalena Kubecka (DNA Miasta), Marek Sztark (menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego), Aleksandra Szymańska (dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku) oraz Jacek Wójcicki (prezydent Gorzowa Wlkp.).
Prowadzenie: Krzysztof Dudek (dyrektor Narodowego Centrum Kultury)

Debata zrealizowana w ramach cyklu Narodowego Centrum Kultury “Kultura samorządowa 25+”


SOBOTA, 19 WRZEŚNIA

Część I (miejsce: PWSZ**)

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników i poranna kawa
9.00 – 10.00 – Ruchy miejskie: prezentacja nowej formuły KRM i kształtu Tez Miejskich.
10.00 – 12.00* – “Śniadanie Prezydentów”: Postęp, czyli co? O nowej polityce i definiowaniu rozwoju miast
Udział: Robert Biedroń (prezydent Słupska), Jacek Jaśkowiak (prezydent Poznania), Jacek Wójcicki (prezydent Gorzowa Wlkp.).
Wystąpienie Rajmunda Rysia, dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, podsumowujące prace nad Krajową Polityką Miejską.

12.00 -12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – równoległe sesje merytoryczne (obowiązują zapisy):
Sesja 1. Miasto i ludzie: jak budować zdrowe społeczności miejskie? Wyzwania międzysektorowości – jak budować efektywne procesy społeczne, które wymagają współdziałania różnych polityk publicznych (rewitalizacja, kultura, polityka społeczna).
Sesja 2. Demokracja miejska – nowe narzędzia, stare przyzwyczajenia?
Budżet partycypacyjny, partycypacja, konsultacje, transparentność w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, sądy obywatelskie, referendum, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
Sesja 3. Miasta małe, średnie, wielkie: wojna czy współpraca? Jak zrównoważyć rozwój miejski w Polsce? Kondycja mniejszych miast i wpływ metropolii na ich sytuację; instytucje i urzędy centralne lokalizowane poza stolicą.
Sesja 4. Nowe miasto, nowa praca? Miejska ekonomia w praktyce.
Debata współorganizowana przez Fundację Strefa Zieleni, Fundację im. Heinricha Bölla w Polsce oraz Fundację CentrumCSR.PL (system redystrybucji, polityka mieszkaniowa, biznes lokalny – przedsiębiorcy, handel, galerie miejskie).
„Debata współfinansowana w ramach programu „Obywatele dla demokracji” i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015”.
Sesja 5. Przestrzeń miasta.
Komunikacja, zagospodarowanie przestrzenne, partycypacja w planowaniu przestrzennym, rewitalizacja, zieleń.

14.00 – 15.00 – obiad (opcja wegańska)

15.00 – 17.00 – równoległe warsztaty (obowiązują zapisy):
Warsztat 1. Polityka kulturalna 
Warsztat 2. Rewitalizacja
Warsztat 3. Partycypacja
Warsztat 4. Przestrzenie miasta – nowe regulacje, możliwości i działania
Warsztat 5. Polityka mieszkaniowa
Warsztat 6. Ekologia miasta – środowiskowy remanent miejski.
Warsztat 7. Usługi publiczne (zdrowie, edukacja, żłobki)
Warsztat 8. Praca w mieście (przetargi, umowy o pracę, klauzule społeczne)

Część II (miejsce: lokal ul. Chrobrego 22**)

19.00* – Wernisaż wystawy “Kultura zmiany”.
Kuratorzy: Marta Gendera, Szymon Pietrasiewicz
Jak zmienia się się politykę kulturalną w Polsce? Kto inicjuje proces rozwoju kultury? Jak kultura oddziałuje dziś na inne sfery życia miasta? Wystawa „Kultura zmiany” to przegląd inicjatyw związanych z kształtowaniem polityk kulturalnych w Polsce.
Wystawa zrealizowana w ramach cyklu Narodowego Centrum Kultury „Kultura samorządowa 25+”
Wernisaż odbędzie się w obszarze przyszłej rewitalizacji w jednym z opustoszałych lokali.


NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA

10.00-12.00* Skaner polityczny (moderowana dyskusja z kandydatami do Parlamentu) (miejsce: PWSZ**).
Udział: Rafał Grupiński (PO), Justyna Drath (Razem), Piotr Bauć (Twój Ruch), Małgorzata Tracz (Zieloni), oraz lokalni kandydaci: Robert Anacki (KORWiN), Jarosław Porwich (Kukiz’15), Jerzy Wierchowicz (Nowoczesna).
Prowadzenie: Lidia Makowska, Marek Nowak, Przemysław Pluciński
Nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu to sposobność do podjęcia publicznej dyskusji z politykami na temat problemów miast, w tym: unormowań dot. polityki przestrzennej, transportowej, pozyskania środków na realizację założeń powstającej obecnie ustawy rewitalizacyjnej, uruchomienia skutecznej polityki wspierania mieszkalnictwa dla średnich i niższych segmentów mieszkańców, rozwoju rynku wynajmu, ochrony zieleni w miastach, poprawy jakości powietrza i kolejnych tematów dotychczas stosunkowo słabo obecnych.

12.00 – 12.30 –  lunch/przerwa kawowa

12.30- 15.45* Laboratorium Miast – wystąpienia (miejsce: PWSZ**)
To przestrzeń na inspirację, wymianę wiedzy i doświadczeń, prezentację Waszych pomysłów i rozwiązań. Wybierzemy kilkanaście zaproponowanych przez Was praktyk, metod wprowadzonych w Waszych miastach czy środowiskach, innowacji społecznych, rozwiązań technologicznych lub metodologicznych, inspirujących propozycji możliwych do wdrożenia w innych miastach, narzędzi do wykorzystania w polityce miejskiej, do wzmacniania partycypacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

16.00 – Zakończenie IV Kongresu Ruchów Miejskich


*  Kolorem zielonym wyróżniono 5 wydarzeń otwartych,
na które serdecznie zapraszamy mieszkańców Gorzowa (wstęp wolny).
** Miejsca IV KRM:
PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Chopina 52, budynek nr 5 (przy wjeździe od ul. Szymanowskiego)
MCK – Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26
Lokal „Kultura zmiany” – ul. Chrobrego 22
Zakwaterowanie: akademik DeSant, ul. Piłsudskiego 9