Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Jako związek stowarzyszeń zajmujących się zwłaszcza monitorowaniem działalności i kontrolą samorządu miejskiego, Kongres Ruchów Miejskich jest żywo zainteresowany propozycjami zmian w regulacjach prawnych stanowiący podstawę dla prowadzenia takich działań. Dlatego aktywiści KRM przygotowali zestaw uwag do przedstawionego projektu ustawy o Czytaj dalej Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego

KRM przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich wyraża swój sprzeciw wobec prowadzonych działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustroju sądów powszechnych, zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, które stanowią zagrożenie dla zachowania prawa obywateli do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu, zagrażają Czytaj dalej KRM przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów

Uwagi KRM do projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Ponieważ jako Kongres Ruchów Miejskich działamy w miastach i na rzecz miast oraz podnoszenia jakości życia ich mieszkańców, żywo interesuje nas kwestia stworzenia miastom warunków do prowadzenia odpowiedzialnej polityki dotyczącej zieleni miejskiej, która znacząco wpływa na ową jakość życia. W Czytaj dalej Uwagi KRM do projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Oświadczenie-komunikat KRM w sprawie presji ze strony firmy Modertrans na ruchy miejskie

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich wydał w dniu 12 czerwca 2017 roku oświadczenie-komunikat w związku z próbą wywarcia presji przez spółkę Modertrans na miejskie organizacje społeczne z Wrocławia współtworzące KRM w związku z ich działaniami realizującymi cele statutowe rzeczonych Czytaj dalej Oświadczenie-komunikat KRM w sprawie presji ze strony firmy Modertrans na ruchy miejskie

Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Kongres Ruchów Miejskich wyraził swój niepokój wobec projektowanej reformy szkolnictwa wyższego, która postuluje m.in. koncentrację środków finansowych w nielicznych uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami oraz grozi upartyjnieniem uczelni wskutek likwidacji samorządności akademickiej. Wątpliwości Kongresu zostały wyrażone w Czytaj dalej Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego