VI Kongres Ruchów Miejskich

Zapraszamy na VI KRM!

Zapraszamy do udziału w VI Kongresie Ruchów Miejskich: MIASTA MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE, który odbędzie się  22-23 czerwca 2019 r. w Ostródzie oraz Iławie.

Co to jest Kongres Ruchów Miejskich?

Kongres Ruchów Miejskich to oddolna, społeczna i ogólnopolska sieć współpracy. Składa się z miejskich organizacji i aktywnych mieszkańców miast. Działamy od 2011 r., a od 2017 r. jesteśmy zarejestrowaną federacją 40 organizacji z około 25 miast. Jesteśmy niezależni od partii politycznych, biznesu, władzy, kościoła i innych grup interesów – zarówno z kraju jak i ze świata.

Jaki z nas pożytek dla świata?

Łączymy siły i wspólnie oddziałujemy na władze krajowe; Inspirujemy prawo, które sprzyja zrównoważonemu rozwojowi miast; Wypracowujemy dobre rozwiązania instytucjonalne, proceduralne oraz polityki sektorowe; Pomagamy opanować chaos przestrzenny i skutecznie walczyć ze smogiem; Wspieramy mieszkańców i samorządy w staraniach o prawidłowy rozwój transportu publicznego, ochronę miejskiej zieleni, dostęp do usług publicznych, szkół, przedszkoli, o dostęp do mieszkań a także o właściwe standardy udziału mieszkańców w zarządzaniu miastami;

Co nas łączy?

Więcej o celach KRM mówi 15 Tez Miejskich, opisanych na naszej stronie kongresruchowmiejskich.pl

Tam też  można znaleźć informacje o funkcjonowaniu federacji KRM, o poprzednich Kongresach i ich efektach.

Kiedy się spotkamy i po co?

W Polsce jest około 20 największych miast, jednak w pozostałych 900 mieszka dwa razy więcej mieszkańców niż w metropoliach. Dlatego problemy i potrzeby mniejszych miast są takie ważne, a jednocześnie znacznie słabiej rozpoznane i mniej znane szerokiej opinii publicznej niż sprawy miast największych. Chcemy to zmienić!

Na Kongresie spodziewamy się 400-500 uczestników, w tym co najmniej połowa z miast mniejszych i małych. Kongres będzie intensywnym spotkaniem aktywnych mieszkańców, którzy wypracują wspólnie rekomendacje, diagnozy i pakiety rozwiązań, podzielą się swoimi doświadczeniami w działalności miejskiej, problemami i potrzebami, dobrymi praktykami, itp. Spotkanie ma formę merytorycznych warsztatów, paneli dyskusyjnych, seminariów, debat z udziałem praktyków, ekspertów i doświadczonych samorządowców. Szczegółowy program uzgadniamy z uczestnikami, a tematy wybierzemy wspólnie w głosowaniu spośród zgłoszonych przez stronę: www.kongresruchowmiejskich.pl/vi-zgloszenia/

Ile to kosztuje?

Staramy się pozyskać środki z różnych źródeł, by sfinansować całość kosztów Kongresu. Uczestników, poza niedużym wpisowym (kilkadziesiąt zł) nie obciążą inne opłaty – za posiłki, noclegi, wynajem sal. Osoby w potrzebie finansowej mogą być zwolnione z wpisowego. Dzięki gościnności miast-gospodarzy, partnerów i sponsorów pieniądze nie są przeszkodą, by przybyć na Kongres!

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami: kongresruchowmiejskich.pl

mail: 6kongres.miejski@gmail.com

facebook.com/KongresRuchowMiejskich

ZAPRASZAMY!

Komitet organizacyjny

VI Kongresu Ruchów Miejskich