III Kongres Ruchów Miejskich

Miastem-gospodarzem III Kongresu Ruchów Miejskich jest Białystok.

Trzecia edycja Kongresu odbędzie się w dniach 11-13 października 2013 (od piątku do niedzieli w drugi weekend października).

I i II Kongres miały na celu zsieciowanie środowiska i określenie wspólnego programu. III Kongres Ruchów Miejskich będzie miał charakter stricte roboczy. Skupimy się na trzech sprawach:
– uszczegóławianiu uwag do Krajowej Polityki Miejskiej (w związku z zaproszeniem do współpracy ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
– ustawie o referendach
– strategii rozwoju KRM.

Niebawem podany zostanie dokładny plan pracy grup. Prosimy o przybycie osoby, które są zainteresowane intensywną pracą w podanych tematach, po uprzednim wysłaniu zgłoszenia pt. „III KRM – zgłoszenie” na adres kongres.miejski@gmail.com, do dn. 5 października br.

Niestety w tym roku nie ma puli środków na zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Zapewnione będzie częściowe wyżywienie (obiady) i ograniczona liczba miejsc coach-surfingowych (pragnienie zajęcia takiego miejsca prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu).