I Kongres Ruchów Miejskich

Inicjatorem i organizatorem I Kongresu było w 2011 roku Stowarzyszenie My-Poznaniacy, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i społeczeństwa  obywatelskiego, prawa do miasta i demokracji miejskiej. W ostatnich wyborach samorządowych zorganizowany oddolnie przez My-Poznaniacy społeczny komitet wyborczy uzyskał blisko 10% głosów i… ani jednego mandatu w radzie miasta – bo taka jest ordynacja wyborcza.

I Kongres Ruchów Miejskich odbył się w Poznaniu 18-19 czerwca 2011 roku. Uczestniczyło w nim 48 organizacji i wielu aktywistów oraz obserwatorów. Owocem I KRM oprócz integracji środowisk miejskich były wypracowane wspólnie przez uczestników Tezy Miejskie oraz Apel Solidarności Miast. Podjęto też decyzję o utworzeniu Zespołu Koordynacyjnego oraz o kontynuowaniu działań Kongresu.

Oprócz wielu innych inicjatyw pokongresowych, jednym z najważniejszych wspólnych działań ruchów i organizacji skupionych wokół Kongresu był Skaner Wyborczy – szczegółowa ankieta dotycząca zagadnień miejskich, którą wypełniali kandydaci startujący w wyborach parlamentarnych. Wyniki skanera zostały opublikowane i podane do wiadomości mediów.