Członkowie KRM

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” (Fed-KRM) jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000671496. Wpisu do KRS dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

Członkami Fed-KRM są następujące organizacje (stan na 31 lipca 2018 roku):

 1. Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich, Łomianki, KRS 0000552190 (członek-założyciel)
 2. Fundacja Blisko, Warszawa, KRS 000625145
 3. Fundacja Instytut Działań Miejskich, Białystok, KRS 0000667182
 4. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź, KRS 0000191928
 5. Fundacja Kocham Sopot, Sopot, KRS 0000648888
 6. Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych, Gdańsk, KRS 0000500086 (członek-założyciel)
 7. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń, KRS 0000276152 (członek-założyciel)
 8. Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa, KRS 0000229209
 9. Fundacja Zielone Światło, Warszawa, KRS 0000296993 (członek-założyciel)
 10. PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański, KRS 0000527036 (członek-założyciel)
 11. Ruch Miejski Zielona Góra, Zielona Góra, stow. zwykłe
 12. Stowarzyszenie Akcja Konin, Konin, KRS 0000 379 682,
 13. Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław KRS 0000370435
 14. Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice, stow. zwykłe
 15. Stowarzyszenie Czas Mieszkańców, Toruń, KRS 000523081 (członek-założyciel)
 16. Stowarzyszenie Dwie Wieże, Świętochłowice, KRS 0000461809
 17. Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów, Warszawa, KRS 0000140261
 18. Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska, Dąbrowa Górnicza, KRS 0000109980
 19. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Ostróda, KRS 0000433344
 20. Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz, KRS 0000404798
 21. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska, Warszawa, KRS 0000618911 (członek-założyciel)
 22. Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Gdańsk, KRS 0000578585 (członek-założyciel)
 23. Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta, Gorzów Wielkopolski,  KRS 0000234445 (członek-założyciel)
 24. Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury, Katowice, KRS 0000424743
 25. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawa, KRS 0000533589 (członek-założyciel)
 26. Stowarzyszenie Miasto Wspólne, Kraków, KRS 0000658705
 27. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu, Sopot, KRS 0000601167 (członek-założyciel)
 28. Stowarzyszenie Nowa Łódź, Łódź, KRS 0000610830 (członek-założyciel)
 29. Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”, Wrocław, stow. zwykłe
 30. Stowarzyszenie OSOM Ośrodek Studiów o Mieście, Gliwice, stow. zwykłe
 31. Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań, KRS 0000471031 (członek-założyciel)
 32. Stowarzyszenie Rowerowe Katowice, Katowice, KRS 0000612493 (członek-założyciel)
 33. Stowarzyszenie „Przyjaciele Kongresu Ruchów Miejskich”, Warszawa, stow. zwykłe
 34. Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Katowice, stow. zwykłe
 35. Stowarzyszenia Świdnickie Forum Rozwoju, Świdnica, stow. zwykłe
 36. Stowarzyszenie TAK dla Łodzi, Łódź, KRS 0000730026
 37. Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, Poznań, KRS: 0000462060
 38. Stowarzyszenie URBANATOR, Poznań, stow. zwykłe
 39. Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocław, stow. zwykłe
 40. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych, Bydgoszcz, stow. zwykłe
Członkiem zwyczajnym Kongresu może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, niebędąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która potwierdzi akceptację dla 15 Tez Miejskich poprzez oświadczenie statutowo umocowanego organu stowarzyszenia lub tej osoby prawnej w tym zakresie oraz uzyska rekomendację 3 członków zwyczajnych Kongresu, w tym co najmniej jednego Członka-założyciela, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do Kongresu i zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Kongresu.