NCK na IV KRM

Na tegorocznym Kongresie Ruchów Miejskich pojawi się Narodowe Centrum Kultury jako organizator dwóch wydarzeń towarzyszących. 18 września uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w debacie z cyklu „Kultura samorządowa 25+”, a następnego dnia obejrzeć wystawę pt. „Kultura zmiany”

DEBATA “KULTURA SAMORZĄDOWA 25+” 
18 września godz. 19:00, Miejskie Centrum Kultury ul. Drzymały 26.

Cykl debat „Kultura samorządowa 25+” został zaingurowany w Lublinie. Wśród siedmiu miast, w których realizowany jest projekt NCK, znalazł się także Gorzów.

„Kongres Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim będzie okazją do dyskusji o roli niezależnych animatorów, organizacji pozarządowych i wszystkich oddolnych inicjatyw w tworzeniu i rozwoju kultury, ale także w realizowaniu polityki kulturalnej.”

„Kultura samorządowa 25 +” to projekt, który powstał  w celu przyjrzenia się pozycji kultury w samorządzie terytorialnym, jej znaczeniu oraz tego, jak funkcjonuje w miejskich strategiach rozwoju. Samorządy w Polsce istnieją już okrągłe 25 lat. Od czasu transformacji ustrojowej polityka kulturalna przeszła wiele istotnych przemian. Debata w Gorzowie Wlkp. będzie okazją do porozmawiania na temat  osiągnięć średnich miast na polu kultury na przestrzeni lat, przyjrzeniu się nowym szansom i wyzwaniom dotyczącym jakości prowadzonych działań w sferze kulturalnej oraz potencjałowi budowania kapitału społecznego polskich miast.

WYSTAWA „KULTURA ZMIANY”
19 września godz. 19:00, lokal przy ul. Chrobrego 22.

Jak zmienia się się politykę kulturalną w Polsce? Kto inicjuje proces rozwoju kultury w Polsce? Jak kultura oddziałuje dziś na inne sfery życia miasta?

Wystawa „Kultura zmiany” to przegląd inicjatyw związanych z kształtowaniem polityk kulturalnych w Polsce. W Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Wrocławiu oraz wielu innych mniejszych i większych ośrodkach prowadzone są działania na rzecz rozwoju kultury i włączania jej w realizację innych ważnych zadań miasta. Proces tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań inicjowany jest oddolnie i niejednokrotnie wynika z przekonania, że kultura jest narzędziem zmiany społecznej, zdolnym do pobudzania i podnoszenia kompetencji mieszkańców. Eksperci, artyści, organizacje pozarządowe, instytucje podjęły działania, by znaleźć sposób na lepsze funkcjonowanie kultury w Polsce.

fot. Daniel Adamski

 Zastanowimy się również w jaki sposób zmieniała się kultura w Gorzowie, jakie wydarzenia pozostały w pamięci mieszkańców najdłużej, które z nich według mieszkańców dziś warte są uwagi w miejskiej polityce kulturalnej.

Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury, współorganizatorem Miasto Gorzów Wielkopolski. Całość odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Kuratorzy: Marta Gendera, Szymon Pietrasiewicz