Agnieszka Krzyżak-Pitura

Fundacja Rodzic w Mieście Warszawa

Założycielka i prezeska Fundacji Rodzic w Mieście. Działa na rzecz miast dobrych do życia dla rodzin z dziećmi, miast demokratycznych i miast praw człowieka. Zajmuje się rozwojem koncepcji „szkolnych ulic” i „ulic dla dzieci” jako narzędzia realizowania polityk miejskich z obszaru zrównoważonej mobilności, czystego powietrza, włączenia społecznego. Ekspertka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności m.st. Warszawy, grupy roboczej Placemaking Europe Kids, grupy tematycznej „Metropolia w ruchu” pracującej nad strategią rozwoju Metropolii Warszawskiej 2040, grupy roboczej „Społeczeństwo” opracowującej Koncepcję Rozwoju Kraju 2050, członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich. Zasiadała w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego. Współpracuje z Clean Cities Campaign (Koalicją na Rzecz Czystych Miast).

Mobilność miejska, czyli SUMP dla Warszawy?

21 listopad 2023

Rada Miasta Stołecznego Warszawy 16 listopada 2023 r.  przyjęła SUMP, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Warszawskiej (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan).

 Jest to zarazem dobra i zła wiadomość.  Dokument pojawił się po latach nacisków i oczekiwań wobec władz Stolicy, aby zaadresować wyzwania związane z mobilnością w mieście. I mimo, że głównym powodem zajęcia się planem mobilności były wymogi unijne, lepiej że dokument powstał, niż gdyby miało go w ogóle nie być.  Jednak...

I.
Jednak SUMP jest, delikatnie mówiąc, mało postępowy i mało wizyjny. Biorąc pod uwagę europejskie miejskie trendy ukierunkowane na kreowanie miast 15. minutowych, mając jednocześnie świadomość globalnych trendów kształtujących miasta w bardzo istotny sposób, czyli starzejące się społeczeństwa czy napływ nowych mieszkańców, SUMP sprawia wrażenie dokumentu jedynie zbierającego działania różnych miejskich podmiotów, pozbawiony świeżości już w chwili przyjęcia. 

II.
W SUMP jest dużo skupienia na mobilności rozumianej w bardzo tradycyjny sposób: komunikacji publicznej, węzłach przesiadkowych itp. Zawarte są w nim działania, które de facto już mają miejsce lub zostały uwzględnione w indywidualnych planach poszczególnych instytucji, np. Zarządu Transportu Miejskiego, nad rozwojem którego przez ponad 5 lat pracowała Rada WTP (Warszawskiego Transportu Publicznego), w której pracach miałam okazję uczestniczyć. 

III.
Wielkim nieobecnym są potrzeby pieszych. Oczywiście – pojawiają się one w poszczególnych obszarach jak potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. Jednak plan rozwoju zrównoważonej mobilności, który nie ustanawia priorytetu dla rozwoju i poprawy komfortu i bezpieczeństwa pieszych, jako kluczowego sposobu poruszania się po mieście, ale też jako sposoby dotarcia do środków komunikacji miejskiej, jest bardzo krótkowzroczny i niezrozumiały. 

IV .
Brak priorytetu dla bezpiecznej dla wszystkich mieszkańców infrastruktury rowerowej, zarówno w postaci dróg rowerowych i zmiany szkodliwego sposobu podziału jezdni, nieuwzględniającego rowerzystów, jak i bardziej dalekowzrocznych rozwiązań (np. związanych z działaniami wspierającymi zamianę auta na rower) – jest praktyką zamykania oczu i udawania, że problem nie istnieje.  

V. 
Moim wielkim rozczarowaniem jest niezaadresowanie bezpieczeństwa dzieci i mobilności w związku z drogą do szkoły.

VI.
Obszar obniżania emisji z transportu nie posiada w bezpośrednim narzędziu ani #StrefaCzystegoTransportu ani #SzkolneUlice mimo, że są to skuteczne narzędzia którymi posługują się włodarze europejskich miast.

VII.
Na koniec jako aktywistka miejska i działaczka społeczna muszę wspomnieć o zignorowaniu uwag płynących od organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, mimo licznych konsultacji i przesyłanych uwag. Sama uczestniczyłam w kilku spotkaniach konsultacyjnych, uwagi składali również eksperci zrzeszeni w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu Miasta Stołecznego Warszawy. Mocne usztywnienie autorów projektu na priorytety nadane przez poszczególne jednostki miejskie i bezpieczeństwo polityczne, które gwarantowało przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta bez większej dyskusji, ostatecznie spowodowało, że warszawski SUMP jest jaki jest. A szkoda, bo była to szansa na rozpoczęcie długofalowych, odpornych na zmiany polityczne działań na rzecz zrównoważonej mobilności. 

Link do dokumentu: 
https://omw.um.warszawa.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/0/

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30