Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Walne zwyczajne zebranie członków Kongresu Ruchów Miejskich

27 maj 2020

Poznań, 25 maja 2020 r.

UCHWAŁA

Zarządu Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich w oparciu o § 24 Statutu Związku, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie członków KRM na dzień 21 czerwca 2020 r. godz. 13.00 w siedzibie Związku w Poznaniu, przy ul. Różanej 12/ Żupańskiego 12.

 

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad walnego zebrania znajdują się w załączeniu do niniejszej Uchwały, a projekt porządku obrad jest poniżej.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
zwołanego na dzień 21 czerwca 2020 r. w Poznaniu  

[Przedłożenie zarządowi pełnomocnictw reprezentantów organizacji członkowskich jako podstawy uczestnictwa w walnym zebraniu z głosem stanowiącym.]

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa/wiceprezesa zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku i zasad prowadzenia obrad.
 5. Przyjęcie Sprawozdania zarządu z działalności KRM za 2019 r.:
  – przedstawienie Sprawozdania;
  – przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
  – dyskusja nad Sprawozdaniem;
  – głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania przez Zebranie – Uchwała nr 1.
 6. Przyjęcie Sprawozdania finansowego KRM za 2019 r.:
  – przedstawienie Sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat;
  – przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
  – dyskusja nad Sprawozdaniem;
  – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego – Uchwała nr 2.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej KRM w 2019 r.:
  – przedstawienie Sprawozdania;
  – dyskusja nad Sprawozdaniem;
  – głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania przez Zebranie – Uchwała nr 3.
 8. Zatwierdzenie dokonanych kooptacji do władz Związku w oparciu o § 40. Statutu:
  – przedstawienie spraw i ich okoliczności przez zarząd i komisję rewizyjną;
  – prezentacja Pawła Górnego, dokooptowanego do zarządu 16 kwietnia 2020 r.;
  – prezentacja Patryka Białasa, dokooptowanego do komisji rewizyjnej 27 kwietnia 2020 r.;
  – dyskusja;
  – głosowanie tajne nad zatwierdzeniem kooptacji – Uchwały nr 4 i nr 5.
 9. Wybory uzupełniające skład zarządu KRM o jedną osobę:
  – przedstawienie sprawy i jej okoliczności przez zarząd;
  – dyskusja;
  – zgłaszanie i prezentacja kandydatów/ek do zarządu;
  – głosowanie tajne nad zgłoszonymi kandydaturami;
  – podjęcie uchwały o powołaniu do składu zarządu wybranej osoby – Uchwała nr 6.
 10. Przyjęcie strategii komunikacyjnej i fundrisingowej KRM:
  – przedstawienie w imieniu zarządu opracowanych dla KRM Strategii: komunikacyjnej i fundrisingowej;
  – dyskusja, wyjaśnienia;
  – głosowanie nad przyjęciem strategii komunikacyjnej i fundrisingowej KRM – Uchwały nr 7 i nr 8.
 11. Informacja o stanie realizacji przez Kongres projektu finansowanego przez grant z NIW służącego wzmocnieniu instytucji KRM, w tym prezentacja prac nad nową identyfikacją wizualną KRM.
 12. Sprawy inne, wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zarząd Kongresu Ruchów Miejskich

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30