Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Fundusze unijne – Umowa Partnerska UE-Polska: KRM podpisuje postulaty organizacji społecznych  

23 luty 2021

Obecnie programowana jest perspektywa finansowej polityki rozdysponowywania funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategię wykorzystania tych funduszy określa Umowa Partnerstwa. Sto kilkadziesiąt polskich organizacji społecznych, w tym kilkanaście federacji (związków stowarzyszeń), w tym Kongres Ruchów Miejskich, wystosowało do polskich władz pakiet kluczowych postulatów dotyczących treści Umowy Partnerstwa oraz sposobu jej ustalania.

 Umowa Partnerstwa skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty, w tym podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, ma poziom krajowy i regionalny. Określa cele i zakres interwencji, odpowiedzialne instytucje za zarządzanie funduszami, programy oraz ich finansowanie. Łączy ona ze sobą oczekiwania Komisji Europejskiej z wyzwaniami wynikającymi z krajowych dokumentów strategicznych.

Warto tu przywołać 6 celów polityki spójności na lata 2021-2027:
Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.
Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.
Cel 3: Lepiej połączona Europa.
Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym.
Cel 5: Europa bliżej obywateli.
Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.
Jak widać w wysokim stopniu są one zbieżne z priorytetami Kongresu Ruchów Miejskich, zapisanymi w Tezach Miejskich KRM.

Obecnie finalizowane są konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, na szczeblu regionalnym oraz krajowym. W ich ramach postulaty organizacji społecznych zostały skierowane do organów władzy krajowej i regionalnej. Samo opracowanie projektu Umowy Partnerstwa, przyjęcie ustawy wdrożeniowej oraz nowych programów potrzebują zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacji i ruchów społecznych. Z tego powodu Komisja Europejska zapisał w Rozporządzeniu ogólnym do tego tematu:
„Kluczowym elementem wprowadzania w życie funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

Załączamy pełny tekst dokumentu z postulatami organizacji społecznych z listą sygnatariuszy, a także, dla informacji – materiał rządowy na temat Umowy Partnerstwa.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30