Patryk Białas

Z wykształcenia prawnik, z ukierunkowaniem na politykę rozwoju regionalnego, zawodowo zajmujący się rozwojem regionalnym i technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii.
Wiceprezes zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, prezes stowarzyszenia BoMiasto, współzałożyciel Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator liderów Climate Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, wcześniej aktywista Polskiego Alarmu Smogowego. Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Radny Rady Miasta Katowice.

Petycja w sprawie smogu w Województwie Śląskim

31 marzec 2021

Jedenaście organizacji społecznych, w tym Kongres Ruchów Miejskich, popierają Petycję złożoną z inicjatywy Stowarzyszenia BoMiasto z Katowic do liderów władz samorządowych Województwa Śląskiego w sprawie smogu.

Poniżej, oraz obok w wersji pdf, publikujemy tekst Petycji oraz listę popierających ją organizacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 30 marca 2021 roku

Patryk Białas
Sebastian Pypłacz
Stowarzyszenie BOMIASTO
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103

Pan
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Pan
Jan Kawulok
Przewodniczący Sejmiku Śląskiego

PETYCJA

Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Jakość powietrza w naszym regionie w dalszym ciągu nie spełnia krajowych i unijnych norm, a tym bardziej standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Na terenie Województwa Śląskiego wciąż dymi 500 tys. przestarzałych kotłów, a ich wymiana postępuje za wolno. Zła jakość powietrza generuje możliwe do uniknięcia koszty społeczne i ekonomiczne, w postaci chorób, przedwczesnych zgonów czy dni spędzanych na zwolnieniu, z powodu schorzeń powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza. Aby poprawić zdrowie i jakość życia i mieszkańców i mieszkanek województwa, potrzebujemy ambitnej polityki antysmogowej i odważnych działań władz samorządowych. Realizacja uchwały antysmogowej posunęła się przez ostatnie 3 lata do przodu, ale był to ruch ociężały, mało ambitny podczas gdy co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 46 tysięcy osób z powodu smogu, a organizacje społeczne bezustannie przypominają o potrzebie przyspieszenia działań, samorząd regionalny pozoruje działania na rzecz ochrony powietrza.

Mając na uwadze zapisy projektu „Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku” o zakazie spalania paliw stałych w miastach od 2030 roku oraz fakt, że już tylko 10 miesięcy zostało do wejścia w życie zakazu stosowania ponad 10-letnich pieców bezklasowych (tzw. kopciuchów) w województwie śląskim, wzywamy p. Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Sejmik Województwa Śląskiego do podjęcia następujących działań:

 1. Dokładna, rzetelna i skuteczna realizacja obowiązującej uchwały antysmogowej.
 2. Rozpoczęcie prac nad nowelizacją uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego, która obejmie skrócenie terminów wejścia w życie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw określonych w uchwale antysmogowej (Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.). Celem nowelizacji jest znaczne przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza w naszym województwie.
 3. Skrócenie terminów wynikających z obecnie obowiązującej uchwały antysmogowej oraz wykorzystanie w sektorze komunalno-bytowym jedynie źródeł o możliwie najniższej emisyjności (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne).
 4. Podniesienie celów redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych z sektora komunalno-bytowego określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego (przyjęty przez Sejmik Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego”).
 5. Wyznaczenia roku 2030 jako terminu odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w Województwie Śląskim.
 6. Wprowadzenie zakazu instalowania kotłów na węgiel w nowych budynkach.
 7. Wprowadzenie obszarowych zakazów stosowania paliw stałych, najpilniej tam, gdzie lokalne samorządy podjęły już stosowne uchwały intencyjne oraz dodatkowe działania dedykowane miejscowościom uzdrowiskowym i turystycznym.
 8. Głęboka termomodernizacja (pasywizacja) budynków  na Śląsku poprzedzająca lub równoległa do wymiany ogrzewania opartej na technologiach OZE-PC i PV, tam gdzie to możliwe. Takie działania łączą dwa bardzo ważne cele dla Polski i UE: antysmogowy (redukcja zanieczyszczeń powietrza) i proklimatyczny (redukcja CO2).

Samorząd województwa zawiódł obywateli, którzy domagają się ambitnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Głosy tych, którzy już teraz cierpią z powodu skutków smogu nie zostały wysłuchane. Gra toczy się o ogromną stawkę, smog to najpoważniejsze zagrożenie przed jakim kiedykolwiek staliśmy. Ruch antysmogowy, którego BOMIASTO jest częścią, urósł w Województwie Śląskim w siłę i nie podda się, aż niezbędne zmiany w końcu nie nastąpią.

Dlatego domagamy się w interesie publicznym konkretnych działań naprawczych w polityce antysmogowej Województwa Śląskiego, aby zapewnić mieszkańcom Województwa Śląskiego możliwość oddychania czystym powietrzem. Oczekujemy, że działania samorządu Województwa Śląskiego doprowadzą do braku występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2027 roku. Uważamy, że aby ten cel osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie wyżej wymienionych działań.

Poziom ambicji antysmogowych Województwa Śląskiego musi być wyższy. To jedyny sposób na realną poprawę jakości życia mieszkańców i mieszkanek oraz na pozytywną zmianę wizerunku naszego regionu.

[podpisy: ]

Patryk Białas, Prezes Zarządu
Sebastian Pypłacz, Wiceprezes Zarządu

Organizacje, które poparły postulaty Petycji:

 1. Fundacja Client Earth – Prawnicy dla Ziemi
 2. Stowarzyszenie EKO-Unia
 3. Fundacja Greenpeace Polska
 4. HEAL Polska
 5. Stowarzyszenie Lepsze Zabrze
 6. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
 7. Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 8. Stowarzyszenie Nasza Ziemia
 9. Fundacja Otwarty Plan
 10. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 11. Fundacja WWF Polska

 

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30