Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Wolne referenda w niepraworządnym kraju? Oświadczenie KRM

06 marzec 2023

Referendum to jedyna możliwość podejmowania decyzji w sprawach publicznych bezpośrednio przez obywateli, zagwarantowana w Konstytucji RP. Praktykowana jest rzadko i bywa, że bez sensu. Dla ruchów miejskich wielkie znaczenie ma referendum lokalne, także w praktyce niemal martwe. By to się zmieniło został ponad półtora roku temu wniesiony przez Kukiza do Sejmu projekt liberalizacji ustawy o referendum lokalnym. Przyjęcie go jest jednym z warunków dalszego popierania przez Kukiza partii rządzącej. W ostanich tygodniach ruszyły nad nim prace legislacyjne. Stąd Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich, które jest krytcznym komentarzem do tych prac i sytuacji w jakiej się toczą.

Wolne referenda w niepraworządnym kraju?

Oświadczenie KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH
w sprawie zmian w ustawie o referendum lokalnym


W ostatnich tygodniach komisje sejmowe podjęły temat i nadały dalszy bieg legislacyjny projektowi zmian w ustawie o referendum lokalnym, złożonemu w Sejmie w październiku 2021 r.

Dla ruchów miejskich referendum lokalne jest jednym z najważniejszych sposobów, poprzez który w trybie demokracji bezpośredniej, realizuje się partycypacyjna demokracja miejska, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 oraz art. 170 Konstytucji RP. Instytucja referendum umożliwia mieszkańcom podejmowanie w pełni samodzielnie wiążących decyzji dotyczących ich i miasta.

W związku z powyższym oświadczamy co następuje:

1. Podkreślamy wielkie znaczenie dla demokracji miejskiej powszechnego referendum lokalnego. Jest ono przejawem najwyższej formy ludowładztwa (power to the people), czyli bezpośredniego, samodzielnego decydowania przez wspólnotę miejską o jej sprawach. Kongres Ruchów Miejskich od początku istnienia domaga się poszerzania decyzyjności i podmiotowości wspólnoty samorządowej. Wyrazem takiego stanowiska była uchwała Walnego Zebrania Kongresu Ruchów Miejskich z 19 maja 2017 r. zawierająca propozycje zmian w ww. ustawie. Jej intencją było odblokowanie referendum lokalnego przez zniesienie zawartych w przepisach zaporowych warunków jego przeprowadzenia. To przez te ograniczenia referendum lokalne jest praktycznie martwe, a wspólnoty miejskie nie miały możliwości wdrożenia się do jego stosowania.
Stwierdzamy jednak, że poprawienie instytucji referendum lokalnego samo w sobie nie jest wystarczającą receptą na patologie samorządu – jego odrodzenie jest możliwe tylko przez realizację całościowego programu naprawy, obejmującego różne obszary funkcjonowania samorządu.

2. Projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym procedowany teraz w Sejmie jest kierunkowo zbieżny z przywołaną uchwałą KRM – jako element upodmiotowienia mieszkańców przez zniesienie ograniczeń dla przeprowadzenia wiążącego referendum. Dlatego zasługiwałby na poparcie - gdyby działania rządu wobec samorządów nie świadczyły o dwuznacznych intencjach tej ustawy.
Odrzucamy jednak zdecydowanie krytykę projektu ze strony środowisk „samorządowców”, przedstawioną przez przedstawicieli organizacji skupiających samorządowych „włodarzy”, jak Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich. Ta krytyka w treści i niewybrednej formie jest wręcz argumentem na rzecz ułatwienia referendum.
Głos na "nie" samorządowej władzy nie zaskakuje, bo jest obroną status quo wygodnego dla władz wykonawczych w samorządach, w tym władz tak chętnie przyjmujących pozę „obrońców demokracji” i „obrońców samorządności”. W praktyce niezależnie od partyjnego czy niepartyjnego szyldu, samorządowi decydenci nie chcą dopuścić mieszkańców do współrządzenia i współdecydowania, chcą niepodzielnie rządzić mieszkańcami a nie zarządzać miastem razem z nimi. Mieszkańcom dają do rąk decyzje pozorne lub dotyczące skrawka budżetu i kompetencji samorządu, często marginalizują lub podporządkowują sobie jednostki pomocnicze. To wskazuje na zagrożenie autorytarnymi dążeniami w samorządach, co uzasadnia ułatwienia dla demokratycznych procedur, w tym referendum.

3. Kontekst polityczny obecnych prac nad referendum lokalnym odbiera całkowicie wiarygodność intencjom legislatorów. Pozbawia to procedowaną ustawę powagi i znaczenia, jako mało istotnego kosztu politycznych targów. Takie kompromitujące politykę podejście budzi nasz sprzeciw i odrazę.
Przyjęcie przedmiotowej ustawy jest wymuszonym warunkiem utrzymania władzy przez rządzącą większość. Nie wynika z przekonania legislatorów o randze i słuszności zmian, lecz jest przejawem instrumentalnego traktowania rozwiązań ustrojowych pod dyktando doraźnych gier politycznych.
Rządzący od lat prowadzą politykę destrukcji samorządów, odbierając im autonomię, pieniądze i uprawnienia, dążąc do centralizacji władzy. „Poprawianie” referendum lokalnego jest w intencji „kręceniem bata” na niepokornych włodarzy, zwłaszcza większych miast. Upodmiotowienie mieszkańców i demokratyzacja samorządów to tylko zasłona, mająca przykryć dążenie obecnej władzy do spacyfikowania niezależnych samorządów.

Odrzucamy taki cynizm w polityce.

Uwolnione referenda bez wolnych sądów, niezależnej prokuratury i innych instytucji demokratycznego państwa prawa są kpiną z obywateli. Kongres Ruchów Miejskich domaga się gruntownej i systemowej naprawy państwa i reformy samorządu z obywatelami i dla obywateli, a nie projektów zmian służących doraźnym korzyściom politycznym rządzących.

 

Kongres Ruchów Miejskich                                                        Gdańsk, 6 marca 2023 r.

 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 4.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 170.

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30