Kontakt

Adres do korespondencji:
Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”
ul. Turniowa 22, 60-116 Poznań
kongres.miejski@gmail.com
tel. 504 636 972 – Lech Mergler
facebook
Dane rejestrowe:
Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”
ul. Różana 12/ Żupańskiego 12, 61-577 Poznań
KRS: 000671496, REGON: 36696168700000, NIP: 779-246-16-30

Konto mBank 68 1140 2004 0000 3602 7694 4515