Kontakt

Kontakt ogólny:

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”
Adres do korespondencji: ul. Turniowa 22, 60-116 Poznań
kongres.miejski@gmail.com
https://web.facebook.com/KongresRuchowMiejskich
tel. 504 636 972