Ekologia/Środowisko

moderatorzy II KRM: Beata Nowak, Jakub Kronenberg, Marta Krawczyk

Proponowana definicja wskazuje, że krajowa polityka miejska ma być „działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych”. Tymczasem, choć zrównoważony rozwój odnosi się jednocześnie do zagadnień gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w proponowanych założeniach do polityki miejskiej te ostatnie są bardzo słabo akcentowane. W szczególności żadne z wymienionych w założeniach polityki ośmiu wyzwań i żaden z wymienionych w niej pięciu celów nie odnosi się wprost do stanu środowiska w miastach. Tymczasem na świecie dokumenty dotyczące miast publikowane przez ONZ (zwłaszcza UNHABITAT, agendę zajmującą się miastami), Unię Europejską czy wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, takie jak ICLEI, stawiają zagadnienia związane ze środowiskiem w centrum uwagi. Dlaczego nie znajduje to odzwierciedlenia w założeniach do rządowej polityki miejskiej? Czy proponowana polityka nie zawiera wewnętrznych sprzeczności? W jaki sposób zagadnienia związane ze środowiskiem powinny zostać w tym dokumencie ujęte?

Jako punkt wyjścia do dyskusji wykorzystamy koncepcję usług ekosystemów. Pojęcie to w ostatnich latach stało się szczególnie popularne w kontekście związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Odnosi się do korzyści, jakie człowiek uzyskuje dzięki sprawnie funkcjonującym ekosystemom. Spojrzenie na środowisko z perspektywy usług ekosystemów pozwala zrozumieć, że ochrona środowiska jest w rzeczywistości inwestycją, która przynosi konkretną stopę zwrotu. Jako punkt wyjścia do dyskusji – oprócz założeń do polityki miejskiej – proponujemy lekturę następujących publikacji, wydanych w tym roku przez Fundację Sendzimira:

• odnoszący się do polskiej specyfiki i wykorzystujący wyniki badań przeprowadzonych w Polsce poradnik „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast” (w szczególności wprowadzający artykuł nt. usług ekosystemów w miastach) –

międzynarodowy poradnik dla miast wydany w ramach projektu Ekonomia Ekosystemów i Bioróżnorodności