Biogramy moderatorów grup

Artur Celiński (Warszawa) – zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”, szef zespołu „DNA Miasta”, politolog, badacz funkcjonowania narzędzi partycypacji obywatelskiej, mieszka w Warszawie, ale działa ogólnopolsko, od 2009 r. prowadzi program „DNA Miasta” i wspiera oddolne tworzenie miejskich polityk kulturalnych – aktualnie w Łodzi, Elblągu i Bydgoszczy. Pomysłodawca ułożenia na Kongresie tez miejskich i przybicia ich do drzwi ratuszy. Współtwórca Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej.

Joanna Erbel (Warszawa) – socjolożka, fotografka. Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, gdzie pisze doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis, członkini Krytyki Politycznej. Redaktorka Magazynu Miasta. Obecnie zajmuje się głównie polityką mieszkaniową, która uważa za najważniejszą obecnie kwestię miejską. Mieszka w Warszawie, pomieszkuje w Poznaniu i Łodzi u ludzi dobrej woli.

Paweł Jaworski (Katowice) – architekt i filozof, który zajmuje się planowaniem przestrzennym i projektowaniem partycypacyjnym. Członek zarządu fundacji Napraw Sobie Miasto oraz zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach. Stały współpracownik „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Sławina Klawiter (Rumia) – politolożka, członkini Zespołu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich, prezeska stowarzyszenia Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych R-U-M-i-A, redaktorka Gazety Rumskiej, koordynatorka projektów w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym i dyrektorka portalu turystycznego morzekaszuby.pl. Swoją wiedzę i pasję do kreacji miasta próbuje wcielać w życie w małym mieście, które choć bezkształtne i zaniedbane jest częścią jej tożsamości. Organizatorka wielu akcji, debat i imprez miejskich. Wierzy, że jej miejscowość ma szansę stać się, niekoniecznie dużym, ale prawdziwym miastem.

Wojciech Kłosowski (Polska) – ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Doradza samorządom lokalnym w Polsce i kilku innych krajach Europy. Zajmuje się między innymi rewitalizacją obszarów miejskich, lokalnymi politykami społecznymi i strategiami rozwoju kultury. Autor i redaktor licznych publikacji z tych dziedzin, m. In. „Wyspy szans; jak budować strategie rozwoju lokalnego” i „Kierunek kultura, promocja regionów poprzez kulturę” . Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Mateusz Kokoszkiewicz (Wrocław) – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, działacz Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, przewodniczący komisji rewizyjnej Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, członek zarządu Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu, współautor raportu „Miasto w działaniu”, czytelnik Hegla. W swej aktywności społecznej kładzie nacisk na znaczenie procedur administracyjnych we współczesnym świecie i wpływ prawa na rzeczywistość, w szczególności na przestrzeń publiczną i kulturę.

Grzegorz Kondrasiuk (Lublin) – publicysta, dramaturg, bloger. Redaktor naczelny internetowego magazynu www.kulturaenter.pl , piszącego m. in. o tym, że kultura jest „gdzie indziej”. W latach 2009-2011 członek zespołu Lublin ESK 2016, jako współtwórca obu aplikacji konkursowych miasta. Pracuje w Warsztatach Kultury, współpracuje z Fundacją Trans Kultura, w zespołach wymyślających i koordynujących m. in. takie wydarzenia jak lubelska Noc Kultury czy Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego. Pisze o teatrze, tańcu i dylematach polityki kulturalnej.

Lidia Makowska (Gdańsk) – kulturolożka, przez wiele lat koordynowała program współpracy międzynarodowej w Nadbałtyckim Centrum Kultury, pracowała w Zarządzie European Forum of the Arts and Heritage (Culture Action Europe) w Brukseli. Prezeska Stowarzyszenia Kultura Miejska w Gdańsku. Specjalizuje się w badaniu miasta, na styku sztuki współczesnej z nowoczesną humanistyką, edukacją obywatelską i kulturą przestrzenną. Mieszka we Wrzeszczu, koordynuje obywatelską Inicjatywę wrzeszcz.info.pl. Upomina się – inspirując się teorią Henri Lefebvre’a – o prawa mieszkańców do miasta i rzeczywistą partycypację we współzarządzaniu przestrzenią i budżetem miejskim. Od maja 2011 pełni funkcję przewodniczącej zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Wojciech Makowski (Łódź) – działa społecznie od 2000 roku, przez wiele lat w Amnesty International (grupa lokalna, członek władz, pracownik). Przez ostatnie lata skupił się na zrównoważonym transporcie – prowadzi projekt Fundacji Fenomen „Rzecznik Niezmotoryzowanych”  (http://rzecznik.dlalodzi.info/), pracuje w Instytucie Spraw  Obywatelskich przy kampanii „Tiry na tory”, jest członkiem Komisji Rewizyjnej sieciującego organizacje rowerowe stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów”. Nie jest i nigdy nie był członkiem partii politycznej.

Borys Martela (Łódź) – doktorant w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek łódzkiego Klubu Krytyki Politycznej, zawodowo badacz-freelancer. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz firmami przy realizacji projektów badawczych oraz konsultacyjnych. Entuzjasta budżetów obywatelskich w mniejszej i większej skali. Członek międzysektorowego zespołu roboczego powołanego przez Prezydent Miasta Łodzi pracującego nad przygotowaniem projektu uchwały ustanawiającej miejski budżet partycypacyjny. Współpracuje również z Fundacją Pole Dialogu przy wprowadzaniu budżetu obywatelskiego w warszawskim Domu Kultury Śródmieście.

Marcin Marszałek (Wrocław) – socjolog. Doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z Think Tankiem Feministycznym. Zajmuje się restrukturyzacją instytucji opiekuńczych dla dzieci. Członek kilku nieformalnych grup we Wrocławiu zaangażowanych w krytykę obecnej polityki miejskiej.

Katarzyna Mikołajczyk (Łódź) – członkini Rady Programowej Fundacji Normalne Miasto Fenomen i Komisji Rewizyjnej łódzkiego oddziału TOnZ. Od trzech lat związana z tematyką transportu zrównoważonego. Zawodowo zajmuje się komunikacją w znaczeniu przekazywania informacji.

Beata Nowak (Warszawa) – współredaktorka naczelna gazety Zielone Wiadomości wydawanej przez Fundację Zielone Światło. Orędowniczka rewolucji miejskiej. Prowadzi rozliczne aktywności i funkcje w formalnych i nieformalnych ruchach, na stanowiskach i bez (w KDS ds. Środowiska, prezeska Oddz. LOP-Warszawa Płdn., w zarządzie Fundacji Strefa Zieleni… itp). Współpracuje z lokalnymi środowiskami jednocząc ludzi i idee; inicjowała ogólnomiejską Koalicję Nie Przez Miasto, współtworzyła warszawską – Mam Prawo do Zieleni czy Miasto dla Ludzi. W ramach Forum Dialogu Społecznego zajmowała się problemem partycypacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska. Z urodzenia i wychowania Poznanianka. Od dawna w Warszawie. Graficzka komputerowa, wydawca, własna firma. Idee fixe – do wprowadzenia w życie – aby świadomość, że prawo do środowiska jest jednym z praw człowieka trzeciej generacji była powszechna i skutkowała rozsądnym zarządzaniem miastem.

Marek Nowak (Poznań) – adiunkt w Ins. Socjologii UAM zatrudniony w 2003 roku. Specjalizuje się w socjologii gospodarki, socjologii społecznego aktywizmu, socjologii sfery publicznej oraz zagadnieniach socjologii miasta. Współredaktor prac zbiorowych, w tym: Declining City. Developing City (Poznań 2008); O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej (Poznań 2008); Jak badać społeczeństwo obywatelskie? (Poznań 2009); O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (Kraków 2011) oraz monografii: Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (Poznań 2011). Uczestniczył w imieniu Stowarzyszenia My-Poznaniacy w debacie dotyczącej ożywiania centrum Poznania. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczący oddziału poznańskiego tej organizacji, członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Kacper Pobłocki (Poznań) – od 2009 członek My-Poznaniacy, do tego socjolog/antropolog miasta pracujący na UAM. Studiował w Wielkiej Brytanii, Holandi oraz USA, m.in. w Center for Place, Culture and Politics w Nowym Jorku kierowanym przez prof. Davida Harveya. Za doktorat o polskich miastach otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Kurator debat na festiwalu Warszawa w Budowie IV. Koordynator merytoryczny oraz jeden z organizatorów I Kongresu Ruchów Miejskich.

Jolanta Piecuch (Warszawa) – Prezeska Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy (www.wlochy.org.pl), które powołane zostało w 2002 r. przez mieszkańców dla obrony przestrzeni przed decyzjami administracyjnymi dopuszczającymi agresywną inwazję developerską w osiedla domów jednorodzinnych. Członkini „Ład na Mazowszu. Stowarzyszenie Ochrony i promocji Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza”. Z ramienia tego Stowarzyszenia – koordynatorka powołania (listopad 2009) i pracy Zespołu ds. identyfikacji kluczowych problemów ładu przestrzennego który podjął rozmowy z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wynikiem prac był List ponad 40 organizacji pozarządowych do Premiera RP (luty 2010) w sprawie kompleksowej reformy prawa zapewniającej ład przestrzenny w Polsce zamiast kolejnych kosztownych nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Debata tych organizacji z Wiceministrem odbyła się w marcu 2010 r. Podczas IV Kongresu Urbanistyki Polskiej (wrzesień 2012 r) wygłosiła z ramienia Kongresu Ruchów Miejskich referat „Społeczna Informacja Zwrotna o skuteczności prawa i o jakości projektowania naszych miast”.

Aleksandra Sołtysiak (Poznań) – członkini Stowarzyszenia My-Poznaniacy i zarządu stowarzyszenia kobiet KONSOLA, w którym aktywnie działa od 2005 roku. Organizuje poznańskie manify. Od 2010 r. członkini stowarzyszenia Kongres Kobiet Polskich. Organizatorka Dni Równości i Tolerancji. Ukończyła historię na UAM w Poznaniu, Administrację Europejską i Public Relations. Aktywna, młoda mama. Lobbowała na rzecz parytetów wśród poznańskich posłów, kandydowała do Parlamentu Europejskiego.

Katarzyna Szczepańska (Gdańsk) – nauczycielka. Miłośniczka miasta. Aktywistka i działaczka na rzecz Gdańska – Wrzeszcza. Poruszona potęgującym się chaosem stwierdziła, że miasto jest zagadnieniem zbyt poważnym, żeby zostawić je urbanistom i architektom. Wcześniej przewodnicząca, obecnie członkini Komitetu Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz. Radna dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Agnieszka Ziółkowska (Poznań) – członkini Stowarzyszenia My-Poznaniacy, absolwentka filologii hiszpańskiej, studiuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. W stowarzyszeniu zajmuje się m.in. sprawami społecznymi, była zaangażowana w kampanię przeciwko budowie osiedla kontenerowego w Poznaniu i koordynowała działania na rzecz powołania Okrągłego Stołu ds. Polityki Mieszkaniowej w Poznaniu. Jedna z inicjatorek i współorganizatorka I Kongres Ruchów Miejskich.