Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dn. 19 maja 2017

Poznań-Gdańsk-Gorzów, 3 maja 2017 r.

UCHWAŁA

Zarządu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (Fed-KRM) o zwołaniu w dniu 19 maja br. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Zarząd Fed-KRM zwołuje na dzień 19 maja br. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku, które odbędzie w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, pod adresem Plac Wolności 1, na V KRM na Śląsku i Zagłębiu.

Podstawą tej uchwały są zapisy Rozdz. IV, części WALNE ZEBRANIE Statutu Fed-KRM, w szczególności jego § 25., poświęconego nadzwyczajnemu walnemu zebraniu.

Tematami, dla których zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie są:

1. Wybór nowego zarządu Fed-KRM, poprzedzony:
– przedstawieniem uchwały obecnego zarządu o jego samorozwiązaniu się z dniem 19 maja br. oraz
– uchwałą określającą liczbę członków zarządu – wg § 34. Statutu musi być ich od 3 do 9.

2. Przyjęcie zmian w Statucie Fed-KRM – pod warunkiem zgłoszenia przez organizację członkowską lub zarząd projektu zmian do 9 maja br.
3. Uchwała w sprawie sposobu zaangażowania się Fed-KRM w najbliższe wybory miejskie.
4. Stanowisko Fed-KRM w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach miejskich.
5. Określenie strategii działania – głównych priorytetów na dwa lata kadencji władz.
6. Ustalenie kwestii finansowych, w tym składek członkowskich.
7. Organizacja działania Fed-KRM, kwestia biura, podziału zadań i tematów itd.
8. Uchwały i stanowiska okolicznościowe:
– o nadaniu honorowego członkostwa w Fed-KRM dr. Andreasowi Billertowi;
– o ustanowieniu Dnia Ruchów Miejskich oraz Patronatu Historycznego;
– stanowisko w sprawie strategii równościowych miast;
– oświadczenie w sprawie Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.

Zarząd Fed-KRM
Lech Mergler, prezes
Marta Bejnar-Bejnarowicz, wiceprezes
Lidia Makowska, wiceprezes