Ekologia miasta – środowiskowy remanent miejski.

Warsztat 6. Ekologia miasta – środowiskowy remanent miejski.

Robocza diagnoza/przegląd sytuacji środowiskowej w miastach uczestników, czyli: zagrożenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza (pyły zawieszone, emisje gazowe) i wody (ścieki), gospodarka  odpadami, stan zieleni, lokalna energetyka, itd.

Prowadzą:

Prowadzą: Beata Nowak, red. naczelna „Zielonych Wiadomości”, fundacja Strefa Zieleni, Warszawa; Lech Mergler, stow. Prawo do Miasta, Poznań