Stanowisko Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie poparcia dla Prezydentów Miast

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. , oceniając dotychczasowe działania prezydentów miast, którym Kongres udzielił poparcia podczas IV Kongresu Ruchów w Gorzowie w 2015 roku, postanawia:

  1. podtrzymać poparcie Kongresu dla Prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka,
  2. podtrzymać poparcie Kongresu dla Prezydenta Słupska, Roberta Biedronia,
  3. z żalem wycofać poparcie Kongresu Prezydentowi Gorzowa Wielkopolskiego, Jackowi Wójcickiemu.

Kongres wyraża zrozumienie dla złożoności wyzwań, z jakimi boryka się każdy prezydent miasta, a zebrani na Kongresie, będący praktykami  działań na rzecz miast rozumieją, że w tak złożonym procesie, jakim jest zarządzanie miastem, oczekiwanie prezydentury całkowicie wolnej od błędów byłoby nierealistyczne. Toteż Kongres oceniał nie pojedyncze decyzje zarządcze prezydentów, ale generalną zgodność każdej z trzech prezydentur z duchem i literą Krajowej Polityki Miejskiej przyjętej przez Rząd RP oraz z 15 Tezami Miejskimi Kongresu Ruchów Miejskich.

W takiej perspektywie Kongres ocenia, że prezydentury Jacka Jaśkowiaka i Roberta Biedronia są sprawowane z zauważalną przewagą działania w duchu 15 Tez Miejskich i Krajowej Polityki Miejskiej. Zarówno w Poznaniu, jak i w Słupsku Kongres zauważa wprawdzie działania, do których odnosimy się krytycznie, ale jednocześnie w obu miastach można wskazać działania, które uznajemy za modelowe dla zarządzania miastem w duchu 15 Tez Miejskich.

Oceniając prezydenturę Jacka Wójcickiego Kongres nnie znalazł niestety elementów, które mógłby ocenić pozytywnie. Przyjęcie dobrych dokumentów strategicznych samo w sobie nie może być za taki uznane  wobec wyraźnego braku woli politycznej ich wdrażania. Generalna niezgodność sposobu zarządzania miastem z zapisami Krajowej Polityki Miejskiej, sprawia, że Kongres z żalem cofa swoje poparcie dla Jacka Wójcickiego jako Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Komentarze są wyłączone.