Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Kongres Ruchów Miejskich wyraził swój niepokój wobec projektowanej reformy szkolnictwa wyższego, która postuluje m.in. koncentrację środków finansowych w nielicznych uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami oraz grozi upartyjnieniem uczelni wskutek likwidacji samorządności akademickiej. Wątpliwości Kongresu zostały wyrażone w specjalnym stanowisku z dnia 1 czerwca 2017 roku.

STANOWISKO KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

Kongres Ruchów Miejskich z niepokojem odbiera niektóre aspekty projektowanej reformy szkolnictwa wyższego. W szczególności – koncentrację środków finansowych w nielicznych uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami oraz groźbę upartyjnienia uczelni, wskutek likwidacji samorządności akademickiej.

Tezy Miejskie Kongresu Ruchów Miejskich mówią m.in. o potrzebie zrównoważonego rozwoju, dekoncentracji instytucjonalnej kraju i wartości partycypacji obywatelskiej dla społecznego rozwoju. Wśród innych dziedzin traktują o dostępie do kultury, rozbudowanej sieci komunikacji i urzędów publicznych – dotyczy to również szkolnictwa wyższego. Uczelnie są ważnym czynnikiem współdecydującym o rozwoju miast i regionów; gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Wydaje się, że na te aspekty zwraca również uwagę rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W szczególności należy zwrócić uwagę na cel szczegółowy tej strategii, jakim jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Mechanizmy osłabiające uczelnie pozametropolitalne są z pewnością niezgodne z tak określonym celem.

Uczelnie polskie potrzebują reformy i modernizacji. Borykają się z licznymi problemami, z feudalną kulturą zarządzania. Jak w innych dziedzinach życia publicznego, transparentność, dostęp do informacji i stworzenie mechanizmów kontroli mogą odegrać ważną rolę w naprawie tych ważnych społecznie instytucji. Reforma stawiająca na koncentrację środków finansowych w paru uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami wojewódzkimi przyczyni się do dalszej centralizacji społecznej Polski, rozwarstwienia społecznego i rozwoju jednostronnego. Nie jest to model, który powinniśmy wzmacniać, lecz działać na rzecz rozwoju zrównoważonego, zaspokajającego aspiracje i potrzeby wszystkich istotnych regionów Polski.

Od początku na powyższe problematyczne aspekty reformy szkolnictwa wyższego w sposób merytoryczny wskazuje Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej.

Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
1 czerwca 2017 r.

===
Treść stanowiska w pliku .pdf