Sesja WSPÓŁDECYDOWANIE MIESZKAŃCÓW

Czas i miejsce: 20 maja 2017, Wieże KWK Polska w Świętochłowicach

Koordynacja i prowadzenie:
Dagmara Kubik, Fundacja Rzecz Społeczna, Katowice
Lech Mergler, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań
Piotr Cykowski, Akcja Demokracja

Warsztat wchodził w skład cyklu DEMOKRACJA MIEJSKA, obok trzech innych realizowanych w cyklu podczas V KRM: Referendum lokalne, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców oraz Budżet partycypacyjny.

Inicjatorem warsztatu był Lech Mergler ze Stowarzyszenia Prawo do Miasta z Poznania i prowadził go z Dagmarą Kubik z Fundacji Rzecz Społeczna z Katowic, która zaprogramowała go od strony metodycznej i prowadziła całość. Współprowadzącym był też Piotr Cykowski z Akcji Demokracja z Warszawy, który przedstawił swój krótki materiał dotyczący możliwości lokalnego składania petycji przez internet, korzystając z narzędzi na stronie https://www.akcjademokracja.pl/.

Warsztat odbywał się w zabytkowym obiekcie Dwie Wieże KWK w Świętochłowicach, trwał około trzech godzin i wzięło w nim udział, razem z gośćmi, wśród których na krótko znalazł się prezydent Świetochłowic – ok. 20 osób. Jego założenia programowe i ideowe warsztatu zawiera materiał obok. Przebieg warsztatu był w zasadniczej strukturze dwuetapowy: po wzajemnym przedstawieniu się, wprowadzeniu i prezentacji założeń, odbyła się dyskusja wzorowana na tzw. „burzy mózgów” z udziałem wszystkich uczestników. Jej celem było wspólne zebranie i zapisanie na planszy rozmaitych sposobów działania (narzędzi), jakie są dostępne mieszkańcom, poprzez użycie których mogą oni oddziałać na decyzje władz ich dotyczące. Powstała tą drogą lista około 30 „narzędzi” – patrz kopia planszy.

Drogą indywidualnego punktowania grupa wybrała z tej listy 5 „narzędzi”, które wyłoniły się jako najistotniejsze. Były to: inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, akcje bezpośrednie (protesty, demonstracje itd.), dostęp do informacji, udział w postępowaniach (np. administracyjnych i innych procedurach) i współpraca formalna z władzami oraz panele obywatelskie. I zaczął się etap drugi polegający na pracy w pięciu grupach, w których dokonywaliśmy oceny poszczególnych „narzędzi”. Chodziło o wskazanie ich „mocnych” oraz „słabych” stron poszczególnych narzędzi, głównie ze względu na efektywność ich wykorzystania oraz problemy, zagrożenia itd.. Wyniki pracy każdej z grup pokazują dalsze plansze.

W zakończeniu Dagmara Kubik przedstawiła „w pigułce”, na czym polega organizowanie społecznościowe – kwalifikowany zespół procedur służących trwałej samoorganizacji mieszkańców w lokalnej społeczności, np. na osiedlu, w celu oddolnego rozwiązywania problemów lokalnych.

(oprac. Lech Mergler)

Materiał podsumowujący