Sesja nt. PAKTU AMSTERDAMSKIEGO

Czas i miejsce: 20 maja 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Prowadzenie:
Beata Nowak, „Zielone Wiadomości”, Warszawa,
Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa.

Udział w dyskusji: Daniel Baliński z Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Pakt Amsterdamski czyli Agenda Europejska dla miast, podpisany w maju 2016 roku, jest kontynuacją Karty Lipskiej z 2007 roku, na która powołujemy się w preambule do 15 Tez Miejskich Kongresu Ruchów Miejskich. Konieczna jest więc jej aktualizacja.

Agenda miejska dla UE zdefiniowała 12 priorytetów tematycznych dla miast, dla których utworzyła partnerstwa w skład których wchodzą głównie miasta, ale tez ministerstwa i inne podmioty i organizacje z krajów członkowskich EU. Ich celem jest wypracowanie w danym temacie rekomendacji dla lepszych regulacji, lepszego finansowania i lepszej wymiany wiedzy dla skuteczności polityki miejskiej w wyznaczonych dziedzinach.

Z polskiej strony zaangażowane są miasta: Poznań, Łódź Kielce, Gdynia i Warszawa oraz Ministerstwo Rozwoju jako koordynator partnerstwa dotyczącego zagospodarowania przestrzeni i rozwiązań opartych o naturę oraz partner w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), a Ministerstwo Środowiska jest partnerem w partnerstwie dotyczącym jakości powietrza.

Ministerstwo Rozwoju (w szczególności Departament Strategii MR), opracowało własny program które mogłoby wspiera na poziomie krajowym partnerstwa europejskie tzw. PIMy czyli Partnerskie Inicjatywy Miast, które czerpie wzorce działania z europejskiego programu URBACT. Nabór do partnerstw PIM skierowany jest do polskich miast, które chcą współpracować ze sobą w zakresie tematu danego partnerstwa (w gronie około 10 miast różnej wielkości). Już w czerwcu 2017 roku MR ogłosi nabór do pierwszych trzech PIMow, dotyczących tematów: mobilności miejskiej, rewitalizacji (to jedyny temat PIM nie mający odpowiednika w Agendzie Miejskiej EU) oraz zagospodarowania przestrzeni miast i rozwiązań opartych o naturę. Nabór odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłaszania się do naboru, bez, na tym etapie, konkretnych propozycji działań (te będą wypracowane w toku prac partnerstw PIM). Nabór do pozostałych PIMów będzie ogłaszany w co najmniej jednym terminie, jeszcze w 2017 roku. Przeprowadzono już dwa warsztaty z udziałem przedstawicieli miast mające na celu wspólne wypracowanie mechanizmu funkcjonowania tego instrumentu. Informacje na stronie MR (wcześniejszy odbył się w grudniu zeszłego roku, we współpracy z Krajowym Punktem URBACT): mr.gov.pl/podsumowanie-warsztatow-partnerska-inicjatywa-miast-miasta-uczace-sie-21-marca-2017-r/ .

MR zadba, aby w warunkach naboru zalecić partnerstwo miasta z organizacjami i ruchami miejskimi zaangażowanymi w dana tematykę. Do nas należy, aby zachęcić włodarzy naszego miasta do uczestnictwa w sieciach PIM, wysyłając list do prezydenta/tki, burmistrza/yni miasta zachęcający do udziału w naborach do PIM i deklarujący chęć waszej organizacji do wspierania miasta w pracach danego partnerstwa.

Niestety z udziałem w PIM nie wiążą się żadne specyficzne fundusze (nie będzie to narzędzie inwestycyjne a raczej wspólnej nauki i wymiany wiedzy i dobrych praktyk), chyba,  ze współpraca w ramach PIM skutkować będzie wypracowaniem projektu o dużym poziomie innowacyjności ( w szerokim sensie), wówczas  mogłoby startować w konkursie do funduszy z UIA (program unijny Urban Innovative Actions) operujący funduszami 0,2% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na innowacyjne programy o dużym poziomie ryzyka a którego sekretariat znajduje się w Lilles we Francji).

(Oprac. Ewa Sufin-Jacquemart)