Sesja nt. MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST

Czas i miejsce: 20 maja 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Koordynacja i prowadzenie:
Witold Gawda, Dialog, Łomianki.
Wiesław Bełz, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
Marta Jaskulska, Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański

Większość miast to małe lub średnie, natomiast udział w KRM biorą przede wszystkim duże. Przed Kongresem w Facebookowej grupie Nasze Miasteczka odbyła się dyskusja na temat przyczyn tego zjawiska. Wskazywano specyficzną atmosferę na którą składają się paternalistyczne praktyki włodarzy miast lub wręcz zastraszanie i uzależnianie od siebie dużych grup mieszkańców. Dyskusję w Katowickim CMK poprzedziła ankieta, z której wynika, że ocena relacji z władzami jest raczej negatywna (4 na skali od 0 do 10 przy świetnej współpracy) natomiast aż 70% odpowiadających nie wskazało żadnej płaszczyzny dobrych relacji z władzami, podając jednocześnie negatywne przykłady.

Podczas panelu swoje doświadczenia przekazali przedstawiciele programów wspierających aktywność lokalną: Dariusz Kraszewski – Masz Głos, Róża Rzeplińska – Mam prawo wiedzieć, Ewa Lieder – Szkoła Liderów. Swoją korespondencję z amerykańskiego miasteczka Kalamazoo przekazała w trasmisji video dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Najważniejszy wniosek z dyskusji, to postulat podjęcia intensywnych działań na rzecz wsparcia aktywności obywatelskiej w małych miastach. Nie jest bowiem prawdą, że nie ma w nich ludzi, gotowych podjąć takie wyzwanie. Muszą się jednak dowiedzieć, że nie będą w swoich działaniach sami i że mogą liczyć na sieć wzajemnego wsparci.

(Opracował: Witold Gawda)

Prezentacja z sesji