Sesja nt. EKOLOGII MIEJSKIEJ

Czas i miejsce: 20 maja 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Koordynacja i prowadzenie:
Patryk Białas, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Czyste Powietrze, Katowice
Przemek Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Beata Nowak, „Zielone Wiadomości”, Warszawa
Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy
Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa
Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie miastoDrzew, Wrocław
Paweł Głuszyński, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Kraków

Tematy wiodące przy trzech stolikach:

  1. „Dobry klimat dla miasta” – w tym jest SMOG, likwidacja pieców, OZE, efektywność energetyczna budynków, nieużytki ekologiczne i obszary chronione w mieście.
  2. „Zieleń w mieście” – drzewa, krzewy, parki, aleje, ogrody działkowe, ogrody społeczne, nieużytki ekologiczne…
  3.  „Gospodarka odpadami” –nowe przepisy od lipca 2017 w zakresie gospodarki odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym i zero waste.

Ostatni rok pokazał, że nasze 15 tez miejskich potrzebują aktualizacji. Zagadnienie tak ważne jak czyste powietrze i klimat muszą stać się przedmiotem osobnej tezy miejskiej. Stworzymy grupy robocze i wymianę wiedzy i doświadczeń dla tego zagadnienia, ale i dla dwóch pozostałych tematów, nad którymi pracowaliśmy: zieleń i zwierzęta w mieście oraz odpady i GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego).

Postanowiliśmy też wypracować propozycje do programów wyborczych na wybory samorządowe w tych tematach. Będziemy też starać się inicjować współprace z innymi grupami roboczymi, aby perspektywa ekologii miasta i ochrony środowiska była należycie uwzględniana w pracach nad zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, mobilnością, kulturą.

Dokonaliśmy również podsumowania kampanii lobbingowej za nowelizacją #LexSzyszko, czyli ustawy liberalizującej wycinki drzew. Nasz główny wniosek: nawet w tak pozornie z góry przegranej sprawie udało się dużo wywalczyć, a więc warto podejmować działania. Trzeba tylko mieć solidne merytoryczne argumenty i zgłaszać konkretne, wypracowane od strony prawnej propozycje.

(Oprac. Beata Nowak)

Prezentacja Pawła Głuszynskiego (Zero Waste)