Sesja MIASTO RÓWNYCH SZANS

Czas i miejsce: 20 maja 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Koordynacja i prowadzenie:
Lidia Makowska, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk / Trójmiejska Akcja Kobieca
dr Małgorzata Tkacz-Janik, Kongres Kobiet / Stowarzyszenie Szlak Kobiet, Gliwice
Agnieszka Labus, Politechnika Śląska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Gliwice, Bytom

Punktem wyjścia do dyskusji podczas panelu była teza, że pomimo upływu ponad ćwierćwiecza samorządu w Polsce, urzędy i instytucje samorządowe wciąż tworzą świat nierówności – niejednokrotnie nieintencjonalnie, jakby wbrew deklaracjom, które słyszymy zewsząd o „budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i „przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym”. Podczas debat w Katowicach podsumowaliśmy dotychczasowe praktyki i postawiliśmy pytanie, dlaczego tak długo nie oswoiliśmy się z tym, że równość jest pojemna i stanowi otwarty projekt naprawiania rzeczywistości. Na koniec dnia doszliśmy do konsensusu, że Miasto Równych Szans jest metodą zarządzania miastem, procesem, porządkowaniem rzeczywistości, dawaniem szans na dobre życie, na ile to tylko możliwe w równy sposób wszystkim mieszkańcom i mieszkankom danego miasta.

Skupiliśmy się na wartościach, które są niezbędne w budowaniu wspólnoty miejskiej, takich jak m.in. solidarność społeczna, równe szanse, demokracja, a także przyjrzeliśmy się wybranym aspektom zarządzania miastem w duchu równych szans, m.in. dostępu do przestrzeni miejskiej, polityk senioralnych i prozdrowotnych, przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz edukacji antydyskryminacyjnej.

Punktem wyjścia do dyskusji były trzy dokumenty:
1/ Stanowisko Walnego Zgromadzenia KRMu w sprawie Miejskich Strategii Równych Szans
2/ Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Rady Gmin i Regionów Europy, z 2006 r., wdrożona w ponad 1600 miastach w EU), którą podczas panelu przedstawiła dr Barbara Kijewska z Uniwersytetu Gdańskiego, związana także ze Stowarzyszeniem  WAGA (Gdańsk)
3/ Karta Różnorodności, którą przybliżyła nam Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Warszawa).

Do wspólnej pracy zaprosiliśmy też reprezentantki i reprezentantów urzędów, nauki, biznesu, ekspertki i przedstawiciel/ki środowisk, zajmujących się szeroko pojętą definicją równych szans. Panel otworzyła dyskusja o praktycznych aspektach wdrażania ww. kart i polityki równościowej, z udziałem prezydentów:  Roberta Biedronia i Jacka Jaśkowiaka oraz pełnomocniczek ds. równych szans i zrównoważonego rozwoju.

Dyskutowaliśmy też o MIEŚCIE  SPRAWIEDLIWYM – specjalistyczny obszar formowania MIASTA RÓWNYCH SZANS przedstawiły nam architektki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach  – dr inż. arch. Agnieszka Labus (laboratorium Architektury 60+) oraz dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik.

Zdiagnozowaliśmy potrzeby i wymieniliśmy się doświadczeniami . Pracę tę będziemy kontynuować w Poznaniu podczas IX Kongresu Kobiet i zakończymy ją konkretnym zestawem rozwiązań dla samorządów, w jaki sposób pokazywać korzyści z działań równościowych.

Panel zakończył Spacer Herstoryczny oraz zwiedzanie Sali Sejmu Śląskiego połączone z rekonstrukcją historycznych postaci pierwszych posłanek, kadencji 1922-39.
Koncepcja spaceru: Alina Bednarz, Joanna Sekuła, Małgorzata Tkacz-Janik, Katarzyna Tobór-Osadnik.

Materiał podsumowujący – rekomendacje
Prezentacja dr Barbary Kijewskiej
Prezentacja dr Agnieszki Bugno-Janik i dr Agnieszki Labus

Informacja o Śląskim Szlaku Kobiet