Przestrzenie miasta

Warsztat 4. Przestrzenie miasta – nowe regulacje

Temat: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie „ustawą krajobrazową”.
Warsztat ma polegać na przekazaniu informacji przydatnych do aplikacji ustawy na poziomie lokalnym samorządowym. Weszła ona w życie 11 września br. i już może być stosowana.

Prowadzi senator Jadwiga Rotnicka, jedna z osób, które zaangażowały się w Senacie w działania poprawiające projekt sejmowy, pozbawiający ustawę możliwości wykonawczych.