Kreatywne warsztaty wymyślania akcji i programów rozwiązujących problemy lokalne, społeczne i miejskie.

godz. 12:00-17:00, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ (ul. Pomorska 39)

Warsztaty mają na celu rozwinięcie (lub odkrycie) kreatywnego myślenia o problemach, z którymi się zmierzamy w szczególności w miastach, oraz analitycznego rozumienia tych problemów – określania konkretnych przyczyn.
Podczas pierwszej części warsztatów przedstawione zostaną przykładowe problemy lokalne, społeczne, miejskie, oraz – czasem zaskakujące – ich rozwiązania. Przykłady rozwiązań to zarówno rozwiązania tradycyjne, jak i te oparte o nowe technologie komunikacji społecznościowej.
W drugiej części warsztatów nastąpi praca w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnych, której celem będzie wspólne konkretyzowanie źródeł problemów, z którymi przyjdą uczestnicy, oraz wspólne poszukiwanie ich rozwiązań. Zakładanym efektem prac będą koncepcje akcji i programów
rozwiązujących (lub niwelujących) dany, zdefiniowany przez uczestników, problem.

Warsztaty prowadzone będą przez Jakuba Gwizdałę (Archikolektyw, Poznań), architekta informacji i projektanta.

Zapisy na warsztaty: archikolektyw@gmail.com. Proszę podajcie w zgłoszeniu nazwę organizacji oraz, wedle woli, zwięzły opis maksymalnie 3 istotnych problemów, które chcielibyście wnieść do pracy podczas warsztatów. Wybór nastąpi metodą demokratyczną podczas warsztatów 🙂