Eksploracje, transformacje i kombinacje

godz. 9:30 – 11:00, AHE, wejście od ul. Rewolucji 1905 52, budynek H, aula H020

Warsztat ma na celu stymulację kreatywnego myślenia uczestników kongresu przed obradami w grupach roboczych. Eksploracje, transformacje i kombinacje to procesy, dzięki którym możliwe jest odrealnienie rzeczywistości, po to żeby oderwać się od myślenia stereotypowego i dostrzec nowe możliwości i rozwiązania problemów, ulepszyć rzeczywistość. Zaproponowane podczas warsztatu techniki twórczego myślenia mogą znaleźć zastosowanie w trakcie obrad grup roboczych i posłużyć jako narzędzie poszukiwania problemów a także ich rozwiązań.

Warsztat poprowadzi Kamila Witerska, AHE.

Zgłoszenia na warsztaty należy wysyłać na adres: warsztatkongres@gmail.com