Warsztat nt. funduszy europejskich 2014-2020 na rzecz zrównoważonego transportu w Polsce

Z okazji trwającego programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zbliżającego się Kongresu Ruchów Miejskich (12-14 października 2012 w Łodzi), CEE Bankwatch Network oraz Polska Zielona Sieć we współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich serdecznie zapraszają osoby zainteresowane tematyką zrównoważonego transportu na warsztat poświęcony wypracowaniu stanowiska nt. funduszy europejskich 2014-2020 na rzecz zrównoważonego transportu w Polsce.

godz. 12:00-17:00, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ (ul. Pomorska 39)

Ramowy przebieg spotkania (szczegółowa agenda również zostanie przekazana zainteresowanym osobom – zostanie dopasowana do liczby zgłaszających się osób):

  • Przedstawienie aktualnej sytuacji w sektorze zrównowazonych środków transportu w kontekście funduszy UE na lata 2007-2013
  • Przedstawienie przebiegu prac oraz bieżących ustaleń pomiędzy Polską a Komisją Europejską w zakresie programowania funduszy na 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki transportowej
  • Zebranie informacji, wniosków i postulatów od uczestników warsztatu i dyskusja nad nimi
  • Próba zebrania wniosków z dyskusji we wstępne stanowisko (które następnie zostanie dopracowane przez zainteresowane osoby pod koordynacją CEE Bankwatch Network i przekazane chętnym uczestnikom do konsultacji)

Po dopracowaniu w gronie zainteresowanych osób wypracowane stanowisko zostanie przedstawione przez CEE Bankwatch Network decydentom na szczeblu krajowym oraz razem z innymi stanowiskami krajów Środkowej i Wschodniej Europy – decydentom w Brukseli.

Spotkanie odbędzie się bezpośrednio przez II Kongresem Ruchów Miejskich w Łodzi. Kongres to nieformalna koalicja osób i organizacji zaangażowanych w politykę miejską. Syntetyczną wizją kierunku zmian tej polityki są „Tezy o mieście” http://my-poznaniacy.org/index.php/kongres-miejski/123-opinie-i-opracowania/656-uchwaly-kongresu-ruchow-miejskich, wypracowane podczas pierwszego Kongresu. II Kongres zaopiniuje założenia Krajowej Polityki Miejskiej, przedstawione w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jedna z dziesięciu grup roboczych Kongresu zajmie się zrównoważonym transportem. Kongres rozpocznie się 12 października wieczorem i potrwa do niedzieli 14 października.

Rejestracja na warsztat: emailem na adres patrycja.romaniuk@bankwatch.org – zachęcamy do wcześniejszego kontaktu (również telefonicznego – Patrycja Romaniuk, krajowy koordynator ds. Funduszy UE, CEE Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć, tel. 603 640 268) także w kwestiach merytorycznych, aby lepiej i efektywniej poruszyć je podczas warsztatu.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników warsztatu – decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczne środki finansowe. Szczegóły refundacji zostaną uzgodnione z chętnymi uczestnikami.

CEE Bankwatch Network jest międzynarodową siecią organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej, które monitorują działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy UE pod kątem ich efektywności oraz oddziaływania na środowisko. W Polsce CEE Bankwatch Network reprezentowana jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zieloną Sieć.

www.bankwatch.org

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zrzesza organizacje ekologiczne w największych miastach Polski działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, tworzenia mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenia wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspierania ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.

www.zielonasiec.pl

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) rozwija, kształtuje i promuje postawy obywatelskie. Specjalizuje się w mobilizacji i edukacji obywatelskiej. Prowadzi kampanię na rzecz przeniesienia tranzytu towarów na kolej “Tiry na tory” oraz serwis o zrównoważonym transporcie miejskim miastowruchu.pl. Jest członkiem europejskiej federacji Transport & Environment.

www.inspro.org.pl