Program III KRM

Dzień I – piątek 11 października 2013 r.

Część I. Wydział Architektury PB, ul. Oskara Sosnowskiego 11
10:00 – briefing organizatorów Kongresu dla mediów
od 16:00 – sekretariat Kongresu, rejestracja uczestników
od 18:00 – początek rozmów merytorycznych

Część II. Centrum miasta
po 20:00 – część integracyjna

Dzień II – sobota 12 października 2013 r.

Część I. Wydział Architektury PB, ul. Oskara Sosnowskiego 11
9:00-10:00 – sekretariat Kongresu, rejestracja uczestników
10:00-12:00 – obrady plenarne
12:00-14:00 – panel pytań i odpowiedzi na temat Krajowej Polityki Miejskiej z udziałem Rajmunda Rysia z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
14:00-16:00 – przerwa obiadowa
16:00-20:00 – obrady plenarne: rozmowy strategiczno-programowe

Część II. Transgraniczne Centrum Kultury – Węglowa, ul. Węglowa 8
od 20:00 – część integracyjna

Dzień III – niedziela 13 października 2013 r.

Część I. Wydział Architektury PB, ul. Oskara Sosnowskiego 11
10:00-13:00 – obrady plenarne: merytoryczne podsumowanie Kongresu
13:00-13:30 – zakończenie Kongresu

Część II. Wydział Architektury PB, ul. Oskara Sosnowskiego 11
14:00-17:00 – spotkanie białostockich ruchów miejskich, „mały Kongres”

III_KRM_mapka