Praca w mieście

Warsztat 8. Praca w mieście (przetargi, umowy o pracę, klauzule społeczne)

Zrównoważone zamówienia publiczne są niewykorzystanym narzędziem, które pozwala samorządom na kształtowanie polityki rynku pracy i pomocy społecznej. Podczas warsztatu będziemy rozmawiać w jaki sposób można dzięki nim uzyskiwać dodatkowe korzyści społeczne i jak to robią samorządy w Polsce oraz za granicą.

Prowadzi: Tadeusz Joniewicz (Fundacja CentrumCSR.PL, koordynator projektu „Wzmocnienie monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” oraz projektu „Procure IT Fair”. Autor raportów i publikacji dot. stosowania zrównoważonych zamówień publicznych)