Polityka społeczna

moderatorzy II KRM: Aleksandra Sołtysiak, Marcin Marszałek

Chcielibyśmy zainicjować dyskusję nad tym, czym jest polityka społeczna. Czemu i komu służy podział na politykę społeczną i „inne” polityki (gospodarcza, transportowa, itd.), jaki typ działań nazwiemy „polityką społeczną”? Czy istnieje polityka „nie-społeczna”? Czy są problemy, które nie dotyczą społeczeństwa / społeczności miejskiej jako takiej? Może powinniśmy mówić o oddzielnych politykach – edukacyjnej, integracyjnej, opiekuńczej i demokracji ekonomicznej?

Warto zwrócić uwagę, że instytucje które zazwyczaj są częścią polityki społecznej są silnie, czasem całkowicie, sfeminizowane (edukacja, pomoc społeczna, opieka nad dziećmi, chorymi i starszymi, integracja). Fakt, że odpowiadające im zawody wykonują przede wszystkim kobiety, a przy tym ich praca bywa traktowana jako sprawa drugorzędna, nie jest zbiegiem okoliczności.

Jeśli zgodzimy się na tradycyjną definicję polityki społecznej, możemy zastanowić się nad procesami takimi jak wzrost nierówności ekonomicznych, narastanie nowych form ubóstwa i wykluczenia, politykę opiekuńczą nastawioną na jak najniższe koszty, politykę edukacyjną odrzucającą założenia egalitaryzmu, pomoc społeczną, która jest coraz słabiej dofinansowana, a z drugiej strony wzmaga kontrolę i dyscyplinuje beneficjentki i beneficjentów lub prywatyzację przestrzeni publicznej. Procesy te zarysowują raczej politykę miejską jako politykę anty-społeczną. Jak możemy to zmienić?