Pisma KRM

1. List do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w sprawie współpracy przy tworzeniu polityki miejskiej – 25.05.2012 > 25-03-12_MRR_zlozone

2. List do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 25.05.2012 > 25-03-12_MTBiGM_zlozone

Odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – 30.04.2012 > Odpowiedz

3. List Otwarty II KRM ws noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 14.12.2012 > List otwarty do MTBiGM_i_MRR

Odpowiedź – 7.12.2012 > zobacz pełną treść

4. Uwagi II KRM do „Założeń Krajowej Polityki Miejskiej” – 28.12.2012 > Uwagi do ZKPM_KRM_28.12.12

Odpowiedź Departamentu Polityki Przestrzennej – 13.03.2013 > Odpowiedź MRR na uwagi do ZKPM

5. Uwagi do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw – 11.02.2013 > Ustawa_o_wspoldzialaniu-uwagi_KRM