Oświadczenie-komunikat KRM w sprawie presji ze strony firmy Modertrans na ruchy miejskie

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich wydał w dniu 12 czerwca 2017 roku oświadczenie-komunikat w związku z próbą wywarcia presji przez spółkę Modertrans na miejskie organizacje społeczne z Wrocławia współtworzące KRM w związku z ich działaniami realizującymi cele statutowe rzeczonych Czytaj dalej Oświadczenie-komunikat KRM w sprawie presji ze strony firmy Modertrans na ruchy miejskie

Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Kongres Ruchów Miejskich wyraził swój niepokój wobec projektowanej reformy szkolnictwa wyższego, która postuluje m.in. koncentrację środków finansowych w nielicznych uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami oraz grozi upartyjnieniem uczelni wskutek likwidacji samorządności akademickiej. Wątpliwości Kongresu zostały wyrażone w Czytaj dalej Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Stanowisko fed-KRM w sprawie poparcia Miejskich Strategii Równych Szans

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. apeluje do samorządów o partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Miejskich Strategii Równych Szans. Apel realizuje 15 TEZ Kongresu Ruchów Miejskich, przyjętych w 2015 r. Czytaj dalej Stanowisko fed-KRM w sprawie poparcia Miejskich Strategii Równych Szans

KRM poparł antynarkotykową Deklarację Warszawską

Polityka antynarkotykowa wzbudza wiele emocji, obarczona jest ideologicznymi konotacjami i przesądami. Dlatego też podeszliśmy do sprawy z dużą starannością. Odbyła się dyskusja, do udziału w której zgłosiło się kilkanaście osób. Podczas V Kongresu Ruchów Miejskich w ramach Laboratorium Miast ekspert od Czytaj dalej KRM poparł antynarkotykową Deklarację Warszawską

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie poparcia dla Prezydentów Miast

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. , oceniając dotychczasowe działania prezydentów miast, którym Kongres udzielił poparcia podczas IV Kongresu Ruchów w Gorzowie w 2015 roku, postanawia: podtrzymać poparcie Kongresu Czytaj dalej Stanowisko Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie poparcia dla Prezydentów Miast