Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Kongres Ruchów Miejskich wyraził swój niepokój wobec projektowanej reformy szkolnictwa wyższego, która postuluje m.in. koncentrację środków finansowych w nielicznych uczelniach metropolitalnych kosztem uczelni związanych z mniejszymi miastami oraz grozi upartyjnieniem uczelni wskutek likwidacji samorządności akademickiej. Wątpliwości Kongresu zostały wyrażone w Czytaj dalej Stanowisko KRM wobec reformy szkolnictwa wyższego

Stanowisko fed-KRM w sprawie poparcia Miejskich Strategii Równych Szans

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. apeluje do samorządów o partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Miejskich Strategii Równych Szans. Apel realizuje 15 TEZ Kongresu Ruchów Miejskich, przyjętych w 2015 r. Czytaj dalej Stanowisko fed-KRM w sprawie poparcia Miejskich Strategii Równych Szans

KRM poparł antynarkotykową Deklarację Warszawską

Polityka antynarkotykowa wzbudza wiele emocji, obarczona jest ideologicznymi konotacjami i przesądami. Dlatego też podeszliśmy do sprawy z dużą starannością. Odbyła się dyskusja, do udziału w której zgłosiło się kilkanaście osób. Podczas V Kongresu Ruchów Miejskich w ramach Laboratorium Miast ekspert od Czytaj dalej KRM poparł antynarkotykową Deklarację Warszawską

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie poparcia dla Prezydentów Miast

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. , oceniając dotychczasowe działania prezydentów miast, którym Kongres udzielił poparcia podczas IV Kongresu Ruchów w Gorzowie w 2015 roku, postanawia: podtrzymać poparcie Kongresu Czytaj dalej Stanowisko Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH w sprawie poparcia dla Prezydentów Miast