Władze KRM

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich:

Marta Bejnar-Bejnarowicz – prezes, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta, Gorzów Wielkopolski

Tomasz Esden-Tempski – wiceprezes, Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Ostróda

Marta Jaskulska – wiceprezeska, PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański

Lech Mergler – członek zarządu, sekretarz KRM, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań

Sylwia Widzisz-Pronobis – członkini zarządu, Stow. Przyjaciele Kongresu Ruchów Miejskich, Bytom

KOMISJA REWIZYJNA

Witold Gawda – członek komisji, Dialog Fundacja Inicjatyw Obywatelskich, Łomianki

Katarzyna Szczepańska – przewodnicząca komisji, Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych, Gdańsk

Marta Wójcicka – członkini komisji, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawa