Miasto Równych Szans na V KRMie

W sobotę, 20 maja w godzinach 10-19 zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na całodniowy panel tematyczny „Miasto Równych Szans”. Wydarzenie jest jednym z bloków programowych V Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (19-21 maja 2017).

Spotykamy się najpierw 20 maja w Katowicach, a następnie na 9. Kongresie Kobiet w Poznaniu (9-10 września 2017).

banerek_Miasto_Rowych_Szans

W Katowicach przyjrzymy się dostępowi do usług, finansowanych z gminnych budżetów, m.in. równościowemu zatrudnieniu w urzędach i spółkach miejskich, dostępowi do przestrzeni miejskiej, politykom senioralnym i prozdrowotnym, przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz edukacji antydyskryminacyjnej.

Koncepcja i koordynacja: Lidka Makowska, Małgorzata Tkacz-Janik

Po zakończeniu prezentacji, dyskusji, pracy warsztatowej ruszamy w miasto! O godz. 18.00 zapraszamy na herstoryczny spacer śladami pierwszych posłanek autonomicznego Sejmu Śląskiego (1922-39), przygotowany przez Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. Zobaczymy miejsca, gdzie mieszkały i pracowały: m.in. „Korfantówkę” i zabytkową, do dziś imponującą Salę Sejmu Śląskiego w Katowicach.

slaski szlak kobiet

Miasto Równych Szans na V Kongresie Ruchów Miejskich

sobota, 20 maja 2017, w godz. 10 -19, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1

PROGRAM

9.30-10.00 – networking przy kawie, czyli poznajmy się 🙂

10.00–10.10 – powitanie, rozpoczęcieLidka Makowska, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk/ Trójmiejska Akcja Kobieca
oraz dr Małgorzata Tkacz-Janik, Kongres Kobiet/ Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet (Gliwice)

10.10–10.20 – prezentacja Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
dr Barbara Kijewska, Uniwersytet Gdański/ Stowarzyszenie WAGA (Gdańsk)

10.20–10.30 – prezentacja Karty RóżnorodnościMarzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Warszawa)

10.30–11.30 – dyskusja o praktycznych aspektach wdrażania obu kart i polityki równościowej,
z udziałem uczestniczek i uczestników panelu oraz gośćmi, m.in.: Roberta Biedronia, prezydenta Miasta Słupska, Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania, Beaty Maciejewskiej, pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju, dr Marty Mazurek, pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom,
dr Anny Strzałkowskiej, współprzewodniczącej Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

11.30-11.45 – przerwa

11.45-13.30 – praca w trzech grupach tematycznych, wymiana dobrych praktyk z różnych miast uczestniczek i uczestników, wypracowanie rekomendacji:

  • Grupa 1: miasto jako pracodawca, równościowe zatrudnienie w urzędach i spółkach miejskich
  • Grupa 2: przeciwdziałanie wykluczeniom oraz edukacja antydyskryminacyjna
  • Grupa 3: równość i integracja poprzez kulturę w ramach edukacji regionalnej

13.30-15.00 – obiad

15.00-17.00 – Grupa 4: Miasto Sprawiedliwedr inż. arch. Agnieszka Labus, Politechnika Śląska/ Laboratorium Architektury 60+ (Gliwice), dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik, Politechnika Śląska (Gliwice). Prezentacja, dyskusja i praca grupowa o tym, co oznacza miasto sprawiedliwe i jak rozumiemy i stosujemy to pojęcie w przestrzeni miejskiej i architekturze, jak jesteśmy przygotowani na wyzwania starzejącego się społeczeństwa i in. wybranych wyzwań społecznych. Wymiana dobrych praktyk, wypracowanie rekomendacji.

17.00-17.15 – przerwa

17.15-18.00 – prezentacja efektów prac czterech grup, przygotowanie wystąpienia grupy Miasto Równych Szans na plenum KRMu ( w niedzielę, 21.05).

18.00-19.30 – herstoryczny spacer śladami pierwszych posłanek autonomicznego Sejmu Śląskiego (1922-39), przygotowany przez Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. W zamyśle – przejście przez śródmieście Katowic i zwiedzanie Sali Sejmu Śląskiego.

—————————————————————————————–

Po co?
Zdiagnozujemy potrzeby i rozwiązania, jak w naszych miastach praktykujemy zasadę równych szans. Jakie mamy działania? Jakich narzędzi możemy się nauczyć podczas V KRMu? Wymienimy się konkretnymi know-how, przykładami dobrych praktyk i wspólnie stworzymy rekomendacje/ wytyczne do strategii równościowych w naszych miastach.
Wiele dobrego już się dzieje w naszych miastach, jest coraz więcej pełnomocniczek i rad ds. równości, wdrażane są programy antydyskryminacyjne w szkołach, na uczelniach, w urzędach i w placówkach gmin. Modernizuje się przestrzeń miejską pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek oraz dostępności osób z ograniczoną mobilnością.

Naszym celem długofalowym jest wspólne wypracowanie rekomendacji do strategii równościowych dla miast polskich, przed wyborami samorządowymi 2018. Punktem wyjścia i modelem dobrych praktyk są dwa dokumenty: Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Rady Gmin i Regionów Europy, z 2006 r., wdrożona w 1653 miastach europejskich) oraz Karta Różnorodności, zainicjowana w 2012 r. i koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjęta przez Słupsk, a następnie Poznań.

Dla kogo?
Zapraszamy aktywistki i aktywistów ruchów miejskich, przedstawicielki i przedstawicieli samorządów miejskich, nauki, biznesu oraz organizacji i inicjatyw, zainteresowanych tematyką równych szans, praw człowieka oraz sprawiedliwego dostępu do przestrzeni miejskiej i do usług publicznych.

ORGANIZATOR PANELU TEMATYCZNEGO „Miasto Równych Szans”:

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

PARTNERZY:

MATERIAŁY DO POBRANIA:
1/ Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym:

-Karta Równości po polsku: http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_pl.doc
-Charter in English: http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
- Przewodnik do realizacji Karty Równości po polsku:
http://indicators.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2016/01/CCRE-Equality_Toolkit_PL-06-01-2016.pdf
-Indicator toolkit in English:
http://indicators.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2016/01/Toolkit_EN_13-01-2016.pdf

2/ Karta Różnorodności