KRM a wybory samorządowe w 2018 roku

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi o perspektywie udziału ruchów miejskich w przyszłorocznych wyborach samorządowych, w tym o możliwych koalicjach ruchów miejskich z partami politycznymi, zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich w sprawie udziału Fed-KRM w wyborach miejskich 2018 r., podjętą 19 maja br., podczas V Kongresu.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
w sprawie udziału Fed-KRM w wyborach miejskich 2018 r.

Nadzwyczajne walne zebranie członków Fed-KRM stwierdza:

  1. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (Fed-KRM) nie jest organizacją powołaną dla celu udziału w wyborach miejskich, co wynika jednoznacznie z zapisów Statutu oraz innych źródeł. Związek nie różnicuje swoich członków w zależności od stosunku do wyborów oraz zaangażowania w nie lub jego braku. Traktuje zaangażowanie w wybory miejskie jako jeden ze sposobów działania organizacji członkowskich na rzecz miast – szczególny i doniosły – obok innych sposobów.
  2. Fed-KRM nie tworzy komitetów wyborczych ani nie wchodzi w ich skład, nie uczestniczy w koalicjach wyborczych partyjnych ani obywatelskich i nie prowadzi kampanii wyborczej.
  3. Fed-KRM odnosi się z życzliwością do udziału w wyborach miejskich organizacji członkowskich i jawnie wspiera je traktując to zaangażowanie jako działanie służące potencjalnie znacznemu zwiększaniu możliwości wpływania ruchów miejskich na bieg spraw publicznych w poszczególnych miastach i brania realnej współodpowiedzialności za miasta.
  4. Takie wsparcie Fed-KRM przede wszystkim polega na pełnieniu funkcji zaplecza-bazy ideowej, intelektualnej i programowej dla działalności wyborczej organizacji członkowskich. Związek nie ponosi ani odpowiedzialności prawnej ani bezpośrednio politycznej za aktywność wyborczą swoich członków.
  5. W szczególności Fed-KRM sprzyja powołaniu przez zainteresowane organizacje członkowskie niezależnych od zarządu związku ogólnopolskich struktur organizacyjnych wspomagających ich udział w wyborach, dzięki którym RUCHY MIEJSKIE uzyskają rozpoznawalność i możliwość działania w skali kraju. Prototypem takich struktur, mogącym stanowić aktualną inspirację organizacyjną, może być powołane na wybory w 2014 r. Porozumienie Ruchów Miejskich.
  6. Wsparcie Fed-KRM dla aktywności wyborczej organizacji członkowskich w żadnym stopniu nie ogranicza ich swobody lokalnego działania wyborczego, tworzenia koalicji i wchodzenia w sojusze, tworzenia komitetów wyborczych, formułowania programów niesprzecznych z 15 Tezami Miejskimi. W tym zakresie organizacje członkowskie działają samodzielnie, przy założeniu, że nie wchodzą w konflikt i nie szkodzą Fed-KRM.
  7. Obok wspierania dążeń organizacji członkowskich do uzyskania w wyniku wyborów udziału w lokalnych władzach miejskich, istotne znaczenie ma promowanie przez Fd-KRM aktywnych postaw obywatelskich. Frekwencja w wyborach lokalnych jest zbyt niska, co powoduje słabą legitymizację władz samorządowych. Naszym zadaniem jest dążenie do zmiany tego stanu rzeczy.

Dąbrowa Górnicza, 19 maja 2017 r.

===
Tekst uchwały w pliku .pdf